Από τις απαντήσεις των καταστημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα για την εμπορική κίνηση αλλά και για το πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις την αγορά τους επόμενους μήνες.

Στο ερώτημα πως ήταν η εμπορική κίνηση κατά την διάρκεια της Εκπτωτικής περιόδου (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) στις επιχειρήσεις της Καλαμάτας μόλις το 11% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ήταν αυξημένη ενώ περίπου το 33,3% είδε μείωση στην αγοραστική κίνηση. Το 13,8% είδε την κίνηση στο κατάστημα του αρκετά μειωμένη ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 41,6% δεν είδε σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Στο δεύτερο ερώτημα σχετικά με τον κύκλο εργασιών (τζίρο) των καταστημάτων κατά την ίδια περίοδο μόλις το 5,5% των καταστημάτων είδε αύξηση τζίρου και ένα 2,7% σημαντική αύξηση. Αντίθετα το 33,3% είδε μείωση στον κύκλο εργασιών του και το 13,8% σημαντική μείωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων,  44,4% δήλωσε ότι ήταν περίπου ίδιος με τα περσινά επίπεδα.

Στην ερώτηση για το πώς κρίνουν τα καταστήματα την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων μόλις το 5,5% κρίνει αρνητική την κατάργηση τους καθώς θεωρεί ότι διότι αύξαναν τον τζίρο των επιχειρήσεων. Αντίθετα το 38,8% των επιχειρήσεων κρίνει ότι ήταν θετική η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων και ότι δίνει πραγματικό νόημα πλέον στις κανονικές εκπτώσεις. Τέλος 55,5% θεωρούν ότι δεν επηρεάζει την κίνηση των εκπτώσεων καθώς οι ενδιάμεσες εκπτώσεις είχαν απαξιωθεί από τους καταναλωτές (44,4%) ή είχαν απαξιωθεί από τις επιχειρήσεις (11,1%).

Στο ερώτημα πως προβλέπουν ότι θα είναι η αγοραστική κίνηση  τους επόμενους μήνες (Μάρτιο-Απρίλιo) το 11,1% θεωρεί ότι θα αυξηθεί, ενώ το 44,4% προβλέπει ότι θα είναι μειωμένη λόγω ακρίβειας. Μόλις το 8,3% θεωρεί ότι θα είναι μειωμένη λόγω εποχής και το 13,8% ότι θα είναι μειωμένη λόγω προεκλογικής περιόδου. Το 22,2% θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει σημαντική μεταβολή στην αγοραστική κίνηση και θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Στο επόμενο ερώτημα που αφορά τι έχει επηρεάσει περισσότερο τις επιχειρήσεις της πόλης μας το 30,5% θεωρεί την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Το 33,3% των ερωτηθέντων να θεωρούν την αύξηση του πληθωρισμού ενώ το 36,1% την αύξηση των πρώτων υλών.

Τέλος οι επιχειρηματίες της Καλαμάτας στο ερώτημα για τον θεσμό της Λευκής Νύχτας σε συντριπτική πλειοψηφία 69,4% θεωρούν πως πρέπει να αλλάξει ριζικά γιατί δεν αποδίδει πλέον για τον εμπορικό κόσμο, ενώ το 22,2% πως πρέπει να επαναληφθεί με την μορφή που είχε μέχρι τώρα. Τέλος το 8,3% θεωρεί ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί πάλι.

Θέλουμε από πλευράς μας να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην έρευνα καθώς συμβάλουν σημαντικά ώστε ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας να έχει πιο ακριβή στοιχεία στα χέρια του για την εικόνα της αγοράς και να μπορεί να τα παρουσιάσει στους αρμόδιους φορείς.