Αθλητισμός

ΕΠΣ Μεσσηνίας: Ενημέρωση για τον κανονισμό μεταγραφών

Η ΕΠΣ Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της έκανε γνωστές τις αλλαγές που έχουν αποφασιστεί στην έκδοση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφιαριστών, με κυριότερη πως το σύνολο των δελτίων που θα εκδίδονται από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα είναι ορισμένου χρόνου.

Επίσης τα σωματεία υποχρεούνται στην αλλαγή όλων των δελτίων που έχουν στην κατοχή τους με τα νέου τύπου δελτία το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2022.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΣ Μεσσηνίας αναφέρει:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Από την 01/07/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας θα είναι ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, με ελάχιση διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη.

Η Πρώτη Εγγραφή Ανηλίκων Ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη.

Όλα τα Σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, με το Δελτίο Νέου Τύπου (επανέκδοση) για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμή τους, το αργότερο έως την 30/06/2022.

 

ΕΠΣ Μεσσηνίας: Ενημέρωση για τον κανονισμό μεταγραφών
To Top