ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος ζητούν στοιχεία για τα πυρηνελαιουργεία Μεσσηνίας

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Με έγγραφό της, η Προϊσταμένη του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ζητεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου την αποστολή στοιχείων για τα 5 πυρηνελαιουργεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «σε συνέχεια των ελέγχων που έχουμε διενεργήσει και αυτών που θα επακολουθήσουν, μετά των επανειλημμένων καταγγελιών και της σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή για τα πέντε πυρηνελαιουργεία της Π.Ε. Μεσσηνίας, (…) παρακαλούμε τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως άμεσα μας αποστείλουν για τις προαναφερόμενες δραστηριότητες τις άδειες λειτουργίας, ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, Αποφάσεις Τεχνικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τυχόν προσφυγές των ενδιαφερομένων ή τυχόν παράταση της ισχύος τους ή άλλως ενημέρωσή μας για την εξέλιξή τους, Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Διαπιστώσεις παραβάσεων από οποιαδήποτε Υπηρεσία, τυχόν Εκθέσεις αυτοψίας από ελέγχους, που είναι σε εξέλιξη και αξιολόγηση». Ζητείται, επίσης, τα στοιχεία να καλύπτουν βάθος χρόνου τουλάχιστον πενταετίας.
Το έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, κοινοποιείται στο Δήμο Καλαμάτας.

Ο Δήμαρχος Kαλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, κατ’ επανάληψη έχει αναφερθεί στο απαράδεκτο φαινόμενο να «πνίγεται» από αεραπόβλητα πυρηνελαιουργείων η ευρύτερη περιοχή και η Καλαμάτα, με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία ευπαθών ομάδων και στην εικόνα της περιοχής και τον τουρισμό. Η μοναδική λύση είναι η εφαρμογή των όρων αδειοδότησης αυτών των αναγκαίων για την οικονομία της περιοχής μας μονάδων.

Οι Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος ζητούν στοιχεία για τα πυρηνελαιουργεία Μεσσηνίας
To Top