ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστολή Μανιάτη σε Παπαδημητρίου και Χαρίτση για παράταση στην υποβολή του φακέλου από τουριστικές Επιχειρήσεις

Να παραταθεί κατά τουλάχιστον 20 ημέρες η προθεσμία που λήγει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και αφορά στην υποβολή φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ
για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”» του ΕΣΠΑ, ζητά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Ο Δημήτρης Μανιάτης με επιστολή που έστειλε σήμερα Τρίτη στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, και κοινοποιεί στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση αλλά και στους βουλευτές του Νομού ζητά επιπλέον 20 ημέρες για να προλάβουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή του φακέλου στο Υπουργείο και την τελική ένταξή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αναβάθμισης των τουριστικών επιχειρήσεών τους. Συγκεκριμένα στην επιστολή του αναφέρει:

“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αναφορικά με την 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμός τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για την εν λόγω Δράση, ενημερώθηκαν ότι πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 να υποβάλλουν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αναλυτικής πρόσκλησης.

Ωστόσο, μόλις το περασμένο Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 εκδόθηκε ο προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων, οπότε και ξεκίνησε ουσιαστικά η ενεργοποίηση της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου, ενώ στην ουσία ο χρόνος που δόθηκε στους υποψηφίους ήταν μια (1) εβδομάδα περίπου.
Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αφορά τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκονται στην περίοδο με την υψηλότερη τουριστική κίνηση και επειδή με την δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων δημιουργήθηκε αναστάτωση στην αγορά, κυρίως από επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είναι στον δημοσιευθέντα κατάλογο και δεν γνωρίζουν αν θα πρέπει τελικά να υποβάλουν και αυτοί τον φυσικό φάκελο, προς τούτο θα θέλαμε να ΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου υποψηφιότητας στην Δράση για είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητικός χρόνος για τις επιχειρήσεις ώστε να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με την βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο ΑΙΤΗΜΑ μας, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Δημήτριος Μανιάτης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας


Tην Παρασκευή 15/9 η καταληκτική ημερομηνία…

Να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια ύψους από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 ευρώ).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που τρέχει απο πέρυσι (2016) οπότε στις 29.3.2016 έγινε και η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με καταληκτική ημερομηνία τις 04.07.2016 και ώρα 17:00.
Όπως σημειώνεται αναλυτικά στην προκήρυξη από το Υπουργείο, “oι δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι υπέβαλαν στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά αιτήσεις χρηματοδότησης στη παρούσα δράση, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 να υποβάλουν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VI της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση”.

Επιστολή Μανιάτη σε Παπαδημητρίου και Χαρίτση για παράταση στην υποβολή του φακέλου από τουριστικές Επιχειρήσεις
To Top