ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημη πρώτη Τατούλη στην Π.Ε.Μεσσηνίας- Ευρεία σύσκεψη με όλους τους διευθυντές

Στο Διοικητήριο βρέθηκε σήμερα το πρωί ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, πρώτη ημέρα επίσημης ανάληψης της διοίκησης της Π.Ε.Μεσσηνίας από τον ίδιο μετά την άρση των αρμοδιοτήτων και την αποπομπή της Ελένης Αλειφέρη.

Ο περιφερειάρχης, παρουσία και της θεματική αντιπεριφερειάρχη Ντίνας Νικολάκου, πραγματοποίησε σύσκεψη σε γραφείο του 4ου ορόφου του Διοικητηρίου – όχι σε αυτό της Ελένης Αλειφέρη – με όλους τους διευθυντές της Π.Ε. Μεσσηνίας, προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα τρέχοντα θέματα από τους ίδιους και να τους δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτέλεση του έργου τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 22 Μαρτίου, και αφορά στην απόφαση Τατούλη για άρση των αρμοδιοτήτων Αλειφέρη, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Τροποποιούμε την αριθμ. 80951/27377/31-10-2014
απόφαση, ως προς την παράγραφο (5) του μέρους Α’ αυτής, και αίρουμε τη μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Αλειφέρη – Καραθανάση Ελένη του Ιωάννη (ΑΔΤ:ΑΑ445551), που αφορούν στις κάτωθι υπηρεσίες της ΠΕ Μεσσηνίας:

α. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13)
β. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(άρθρο 17)
γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
δ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας (
άρθρο 27)
στ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο
5 παρ. 2 περ. η και παρ. 3 περ. δ)
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29 παρ. 2 περ. ε).
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ως έχει καθώς και
όσα προβλέπει το άρθρο 160 παράγραφος 3 του νόμου
3852/2010 ως προς τις αρμοδιότητες των άμεσα εκλεγμένων αντιπεριφερειαρχών”.

Στη σημερινή σύσκεψη με επικεφαλής τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη παραβρίσκονταν όλοι οι διευθυντές των παραπάνω διευθύνσεων της Π.Ε.Μεσσηνίας

Επίσημη πρώτη Τατούλη στην Π.Ε.Μεσσηνίας- Ευρεία σύσκεψη με όλους τους διευθυντές
To Top