Τουρισμός

Επίσημη πρόταση για Σχολή Τουρισμού στο Ρέθυμνο

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Την ίδρυση Σχολής Τουρισμού με έδρα το Ρέθυμνο διεκδικεί επίσημα το Πανεπιστήμιο Κρήτης που ολοκλήρωσε κάθε σχετική διαδικασία. Η Σύγκλητος του κορυφαίου πνευματικού ιδρύματος του νησιού κατά την συνεδρίαση των μελών του στις 20 Ιουλίου αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς το Υπουργείο Παιδείας και κάθε συναρμόδιο φορέα, την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής Τουρισμού, η οποία θα λειτουργεί στο Ρέθυμνο και θα παρέμβει δυναμικά στον πιο νευραλγικό τομέα της οικονομίας καθώς αντικείμενο του θα είναι να εκπαιδεύει στελέχη με βαθειά γνώση των θεμάτων του τουρισμού.

Η ίδρυση Σχολής Τουρισμού αποτελούσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης αλλά και των φορέων της, που έβλεπαν, πως δεν υπάρχει η εκπαιδευτική δομή εκείνη, που θα έδιδε νέα προοπτική στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος κατά κύριο λόγο στηρίζεται έως σήμερα σε στελέχη που αποκτούν εμπειρία εργαζόμενοι σε αυτόν ή έχουν σπουδές στο εξωτερικό.
Τα τελευταία δύο χρόνια το συγκεκριμένο θέμα είχε βαλτώσει και είχε παύσει κάθε επίσημη συζήτηση σε κυβερνητικό επίπεδο, οπότε το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχοντας προβεί με ειδική ομάδα επιστημόνων στην στοιχειοθέτηση της ανάγκης που υπάρχει, προβαίνει στην σημαντική αυτή διεκδίκηση, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα και ελπιδοφόρα προοπτική στο πολυσήμαντο ζήτημα.

Ο κ. Σπανουδάκης

Μιλώντας στην εφημερίδα “ΡΕΘΕΜΝΟΣ” της Κρήτης, ο Αναπληρωτής Πρύτανη κ. Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά, ότι «Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης συνήλθε στις 20 Ιουλίου και ομόφωνα αποφάσισε να υποστηρίξει την ίδρυση Σχολής Τουρισμού με έδρα το Ρέθυμνο. Έχει ετοιμάσει όλες τις μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, που απαιτούνται, από ειδική ομάδα επιστημόνων ενώ έχει συστήσει νέα ομάδα, η οποία θα παρακολουθεί την πρόοδο στο θέμα αυτό.» Ο ίδιος συμπλήρωσε, ότι «Έχουμε την υποστήριξη όλων των θεσμικών φορέων και οργάνων καθώς και όλης της κοινωνίας, διότι η Σχολή Τουρισμού θα δώσει στον πιο βασικό πυλώνα της οικονομίας του νησιού, αυτό ακριβώς που χρειάζεται, δηλαδή, στελέχη που δεν θα γνωρίζουν το αντικείμενο αυτό από την εμπειρία τους αλλά θα έχουν βαθύτατη γνώση της οικονομίας των υπηρεσιών.»

Σύμφωνα με τον καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Σπανουδάκη, ο σχετικός φάκελος της πρότασης θα υποβληθεί στα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών καθώς επίσης σε όλα τα κόμματα της βουλής και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. Ως προς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, υπάρχει αισιοδοξία, καθώς όπως ο ίδιος τόνισε «Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει ερασιτεχνικές δουλειές. Έχει την τεχνογνωσία να ιδρύει τμήματα που θα είναι στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως και τα άλλα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όπως είπα προηγουμένως, η Σχολή αυτή θα δώσει στην οικονομία του νησιού αυτό που της λείπει στον πιο παραγωγικό κλάδος της. Στελέχη με βαθειά και πλήρη γνώση του αντικειμένου αυτού.»

Τα βλέμματα όλων, στρέφονται τώρα στην Κυβέρνηση, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας, περνάει το σημαντικό αυτό θέμα, καθώς τα συναρμόδια υπουργεία θα κληθούν να απαντήσουν στο αίτημα του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας μια όντως κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού.

Επίσημη πρόταση για Σχολή Τουρισμού στο Ρέθυμνο
To Top