Το δικό μου Σχολείο

Επιμόρφωση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας με θέμα: “Νευροανδραγωγική ενάντια στον αποκλεισμό”, υλοποιείται πιλοτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων με μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, που αφορά στο κατά πόσο οι αρχές των νευροεπιστημών μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτική πλατφόρμα για τις ανάγκες της επιμόρφωσης.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες:
Ενότητα 1. Η Νευροανδραγωγική και η οικοδόμηση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει το κίνητρο για μάθηση, εξατομικεύει τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πλαίσιο των ενηλίκων από μειονεκτούσες ομάδες.
Ενότητα 2. Η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων από μειονεκτούσες ομάδες που βασίζονται στις αρχές της νευροανδραγωγικής.
Ενότητα 3. Η υποστήριξη των ενηλίκων στην ανάληψη ανεξάρτητων σπουδών και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
Ενότητα 4. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μάθησης στο επαγγελματικό περιβάλλον

Στις αρχές Οκτωβρίου του 2018, ξεκίνησε η προετοιμασία στην κατάρτιση εκπαιδευτών (εκπαιδευτών ενηλίκων, δασκάλων, κοινωνικών λειτουργών) που εργάζονται με ενήλικες από μειονεκτούσες ομάδες.
Τα εκπαιδευτικά υλικά ήταν έτοιμα. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι συνολικά 20 ώρες (12 ώρες δια ζώσης και 8 ώρες διαδικτυακά στην πλατφόρμα).
Η Γεωργία Γάλλου και η Ελένη Λιανού συντονίζουν και υλοποιούν το πιλοτικό πρόγραμμα.

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων προετοιμάστηκε με βάση τις οδηγίες που μας δόθηκαν από τους συντονιστές. Μια πρώτη επιστολή εστάλη στους συμμετέχοντες, ενημερώνοντάς τους σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τους στόχους του. Αναρτήθηκαν τα εκπαιδευτικά υλικά στην πλατφόρμα.

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση έγινε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας στις 31/10/2018. Οι συμμετέχοντες δούλεψαν σε ομάδες πάνω σε εργασίες και εκπαιδευτικά σενάρια.
Στο τέλος της 1ης συνάντησης δόθηκε στους συμμετέχοντες ενδιάμεσο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ως ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτές.

Η 2η συνάντηση θα είναι έγινε χτες 8/11 2018 στο χώρο του σχολείου.
Η επιμόρφωση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2018. Στο τέλος του πιλοτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν 2 ερωτηματολόγια αξιολόγησης που αφορούν στο σύνολο του πιλοτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού και θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής.

Home

Επιμόρφωση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας
To Top