Επιχειρείν

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: 573 νέες επιχειρήσεις το 2019 στη Μεσσηνία και 147 διαγραφές

73 περισσότερες επιχειρήσεις από το 2018 έφερε το 2019 στη Μεσσηνία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ. Συνολικά 573 νέες επιχειρήσεις συστάθηκαν ενώ 147 διαγράφηκαν, που σημαίνει είτε ότι έβαλαν “λουκέτο”, είτε άλλαξαν νομική μορφή ή συγχωνεύτηκαν ή άλλαξαν έδρα.  Και φέτος ιδιαίτερη προτίμηση έδειξαν οι επαγγελματίες στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες [103], ενώ στην πλειονότητά τους οι νέες επιχειρήσεις είναι ατομικές [327] με τις Ανώνυμες Εταιρείες να φτάνουν μόλις τις 3.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για το Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2019 έγιναν 573 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και μόλις 147 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.
Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών, σε σύγκριση με το έτος 2018 ,είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2019.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση σε σχέση με το 2018 στην ίδρυση Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.), Ομορρύθμων Εταιριών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.), καθώς επίσης και μια μικρή πτώση των Ατομικών Επιχειρήσεων το έτος 2019.

 

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: 573 νέες επιχειρήσεις το 2019 στη Μεσσηνία και 147 διαγραφές
To Top