Επιχειρείν

Επιμελητήριο: 362 νέες εταιρείες το 2020 στη Μεσσηνία

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΙΣ Ι.Κ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΙΣ Ε.Ε. – ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ 9 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2020 έγιναν 487 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 125 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.
Από την άντληση των στοιχείων αυτών και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από τη πανδημία και την οικονομική ύφεση που επακολούθησε, οι ιδρύσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει πως κινήθηκαν στο επίπεδο της τελευταίας τριετίας –

2018:500, 2019:573, 2020:487 – με το ισοζύγιο εγγραφών/ διαγραφών να διαμορφώνεται στις 362 νέες εταιρικές μορφές στη Μεσσηνία για το 2020.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.) σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές στη τριετία 2018-2020, καθώς επίσης και η σύσταση στο Νομό Μεσσηνίας Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Από την ανάγνωση του πίνακα προκύπτει πως η Μεσσηνία άντεξε επιχειρηματικά με δεδομένη την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και κυρίως την πανδημία, με επιπτώσεις κυρίως στις ατομικές επιχειρήσεις. Όμως είναι εμφανές πως τα στοιχεία θα είναι χειρότερα στο τέλος της χρονιάς που μόλις ξεκίνησε.

Επιμελητήριο: 362 νέες εταιρείες το 2020 στη Μεσσηνία
To Top