ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικριτικές παρεμβάσεις Κοσμόπουλου για τρέχοντα θέματα του Δήμου Καλαμάτας

“ΠΙΚΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΙΚΗΤΕΣ”

Την πρώτη του επαφή με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης μετά τις δημοτικές εκλογές, είχε σήμερα το μεσημέρι ο Βασίλης Κοσμόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε για θέματα της επικαιρότητας και της καθημερινότητας του Δήμου, παρουσία συνυποψηφίων του, εκλεγμένων Δημοτικών συμβούλων.
Ο κ.Κοσμόπουλος, πριν καν αναλάβει ενεργά τον ρόλο της μείζονος αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε στην “ανεξέλεγκτη παραχώρηση του parking του ΝΟΚ”, στην “βιαστική σύμβαση με τη Wind για το 5G”, στη Μαραθόλακκα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην σχεδιαζόμενη κυβερνητική παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση, την οποία αποκάλεσε άκαιρη κι άστοχη.

Αναλυτικά τα όσα είπα ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης “ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ”

1.ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Η Αφορμή για τη συνέντευξη αυτή είναι οι παρατηρήσεις πολλών επισκεπτών της πόλεως (μεταξύ αυτών και αρκετοί φίλοι μου) για τη δυσανάλογη τιμολογιακή πολιτική ανάμεσα στο κεντρικό ΠΑΡΚΙΝΓΚ στο Νέδοντα και σε αυτό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μπροστά από το ΝΟΚ δεδομένου ότι και τα δύο τα διαχειρίζονται ιδιώτες. 0,50 λεπτά η πρώτη ώρα στο πάρκινγκ του Νέδοντα , 3,00 ευρώ η είσοδος σε αυτό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Οι παρατηρήσεις αυτές με οδήγησαν στην αναζήτηση τόσο της αποφάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την Εκμίσθωση Χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για Χρήση Χώρου Στάθμευσης όσο και της Διακήρυξης του αντίστοιχου Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού. Έμεινα έκπληκτος όταν διαπίστωσα ότι τόσο στην με αρ. 11/2017 Απόφαση όσο και στη Διακήρυξη αναφέρεται ότι :
Το επιτρεπόμενο μίσθωμα για οχήματα που κάνουν χρήση του χώρου στάθμευσης καθορίζεται ως εξής : Για διάστημα μέχρι 1ώρα χρήση θα καταβάλει το ποσό του 1,00 ευρώ , από 1 έως 6 ώρες χρήση το ποσό των 2,00 ευρώ και από 6 μέχρι 24 ώρες χρήση το ποσό των 3,00 ευρώ. Μετά την πρώτη ημέρα , χρεώνεται με 3,00 ευρώ για κάθε επόμενη ημέρα χρήσης του χώρου. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Τα ίδια προφανώς αναφέρονται και στο Συμφωνητικό Παραχώρησης του Χώρου.
Τίθενται επομένως τα ερωτήματα :
Τι άλλαξε και δεν τηρούνται η Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου , η Διακήρυξη του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού και το Συμφωνητικό Παραχώρησης του Χώρου ?
Αν κάτι άλλαξε είναι νόμιμο αφού έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα ανωτέρω ?
Ποιος έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των όρων του συμφωνητικού? Σε ποιες ενέργειες προέβη όταν διαπίστωσε τη μη τήρηση των όρων του?

2.ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5G

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή και σκεπτικισμό την Πιλοτική Εγκατάσταση Τεχνολογίας 5G στην πόλη μας χωρίς να δαιμονοποιούμε τις νέες τεχνολογίες των οποίων άλλωστε είμαστε θιασώτες. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα ο προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο για τις πιθανές επιπτώσεις της εν λόγω τεχνολογίας στην υγεία . Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες διστάζουν να προχωρήσουν στην έγκριση της εγκατάστασης αυτής της τεχνολογίας, ακόμα και πιλοτικά, ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις από τις εταιρείες και τους ερευνητές . Δεν μπορούμε κατά συνέπεια να κατανοήσουμε τη σπουδή την οποία επέδειξε ο Δήμος για την Πιλοτική εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής σε ορισμένα σημεία της πόλης τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα (τηλέφωνα και ρούτερ) για να την αξιοποιήσουν. Ουσιαστικά μόνο πειράματα μπορεί να κάνει WIND και να προβάλλεται διαφημιστικά.
Η πόλη έχει άλλες ουσιαστικές πρωτιές να διεκδικήσει και δεν χρειάζεται πρωτιές που άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ,όπως οι Βρυξέλλες , αποφεύγουν συνειδητά να διεκδικήσουν.
Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αναγκαία η δημοσιοποίηση :
Της Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (η οποιουδήποτε άλλου υπεύθυνου κρατικού φορέα) η οποία επιτρέπει στη WIND τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας 5G και τη πιλοτική της εγκατάσταση στην Καλαμάτα. Εννοείται ότι πιστοποιήσεις των επί μέρους μηχανημάτων – εξαρτημάτων δεν επαρκούν. Και
Της Σύμβασης την οποία υπέγραψε ο Δήμος με τη εταιρεία για να εκτιμήσουμε τα άμεσα χειροπιαστά οφέλη του από αυτή τη συμφωνία.

3.ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ Η ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (Petition 0134/2018)

Στις 9 Απριλίου 2019 οι Ελληνικές Αρχές προσέθεσαν κάποια νέα στοιχεία στην Αναφορά (Petition) 0134/2018 της Κομισιόν λέγοντας ότι η κατάσταση στη Μαραθόλακκα με τις ενέργειες της Ελέκτορ Α.Ε. η οποία είναι πλέον υπεύθυνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Καλαμάτα βελτιώνεται αισθητά και ότι το συνολικό ποσό των αποβλήτων που έχει συσσωρευτεί και εκτιμάται σε 9.000,00 τόνους αναμένεται να έχει αφαιρεθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2019 .
Υπενθυμίζει η Κομισιόν ότι σε έλεγχο που έγινε στις 26 Ιουλίου 2018 από τον Επιθεωρητή για τη Νότια Ελλάδα δεν βρέθηκαν κανάλια προστασίας στην περίμετρο της ανεξέλεκτης υγειονομικής ταφής για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά των νερών της βροχής από τις εσωτερικές υποζώνες και τη εξωτερική ανάντη λεκάνη. (Προφανώς αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι μετά από έντονες βροχοπτώσεις εμφανίζονται απορρίμματα στους πέντε δρόμους.) Παρόλα αυτά ο επιθεωρητής δεν διαπίστωσε κάποια ρύπανση σαν αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης.
Βασιζόμενη στις πληροφορίες από τις Ελληνικές Αρχές η Κομισιόν θα παρακολουθεί τη βελτίωση της κατάστασης τα επόμενα χρόνια.

4.ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στον «Κλεισθένη» με τον οποίον έγιναν οι αυτοδιοικητικές εκλογές ακροβατούν συνταγματικά και σίγουρα αλλοιώνουν τη έκφραση των εκλογέων.
Δεν είναι πειστική σε εμάς η δικαιολογία ότι επιχειρείται νομοθετική παρέμβαση για προβλήματα, που ΠΙΘΑΝΟΝ ΘΑ προκύψουν. Δεν είναι δυνατόν να νοθεύεται το σύστημα που έγιναν οι εκλογές στην πορεία με ακραίες ρυθμίσεις, καθώς αλλοιώνεται όλη η εκλογική διαδικασία και συνδυασμοί οι οποίοι συμμετείχαν για να εκφράσουν την δική τους θέση και να έχουν λόγο στη διαμόρφωση συναινετικών αποφάσεων, δεν θα έχουν καμία ουσιαστική δυνατότητα να το πράξουν.
Θα ήταν πιο ξεκάθαρο να έχει δηλώσει το κυβερνών κόμμα όχι μόνο την διάθεσή του να αλλάξει τον εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση ΑΛΛΑ και ότι θα παρέμβει νομοθετικά υπέρ των εκλεγμένων περιφερειαρχών και δημάρχων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είχαν έγκαιρα ενημερωθεί όσοι πήραν μέρος στην εκλογική διαδικασία (τόσο ως υποψήφιοι όσο και ως ψηφοφόροι) και όπως γίνεται αντιληπτό θα είχαν αλλάξει οι συνθήκες διεξαγωγής των εκλογών.

Ενώνουμε κατά συνέπεια την φωνή μας με όσους ζητούν να μην δοθεί ένα καίριο χτύπημα στο Θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την άστοχη και άκαιρη παρέμβαση της κυβέρνησης που θα αλλοιώσει τη βούληση των πολιτών. Οι πολίτες έδωσαν εντολή στους υποψηφίους να βρουν κοινό τόπο για την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών. Κάθε παρέμβαση που παραβιάζει αυτήν την εντολή είναι καταδικαστέα. Η δημοκρατία δεν είναι λέξη προς επίκληση, αλλά τρόπος κοινωνικής λειτουργίας και όλοι δοκιμαζόμαστε.

To Top