ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επαγγελματική συμβουλευτική σε άνεργους γονείς από το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης

Τη δυνατότητα να έχουν επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση προκειμένου να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά και να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας έχουν άνεργοι γονείς μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας, που υπάγεται στα Παιδικά Χωριά SOS.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επαγγελματικής & Οικογενειακής Υποστήριξης αποτελεί μια νέα δράση των Παιδικών Χωριών SOS στην περιοχή της Μεσσηνίας. Στόχος του είναι η παροχή φροντίδας και υποστήριξης στο παιδί που το έχει ανάγκη καθώς και η ενδυνάμωση της οικογένειας του, που βάλλεται από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αυξημένης ανεργίας και φτώχειας στην χώρα μας.
Οι υπηρεσίες του κινούνται σε δυο άξονες:

1. Στην επαγγελματική υποστήριξη και συμβουλευτική, μια ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία μιας και η είσοδος των γονέων στην αγορά εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει η οικογένεια αυτάρκης και λειτουργική.

2. Στην πλαισίωση των παιδιών σε ένα περιβάλλον που προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία με στόχο τη μαθησιακή τους υποστήριξη και την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Αναγνωρίζοντας την ανεργία ως μια ψυχοπιεστική συνθήκη, που συντελεί σε βάθος χρόνου σε αρνητικές ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές στη ζωή των γονέων (καταθλιπτική συμπτωματολογία, αισθήματα αναξιότητας, παραίτηση, κοινωνική απομόνωση), οι λήπτες υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής στα πλαίσια της δημιουργίας και υλοποίησης ενός σχεδίου αναζήτησης εργασίας, υποστηρίζονται, κινητοποιούνται και διευκολύνονται σε διαφορετικά επίπεδα:

-Να δημιουργήσουν τεχνικά εργαλεία για την διεκδίκηση κάποιας θέσης εργασίας (CV-βιογραφικό) CL, φάκελος εργασίας) και να εκπαιδευτούν σε τρόπους αναζήτησής της.
-Να εντοπίσουν τα δυνατά τους στοιχεία και τα στοιχεία τους προς βελτίωση, τόσο στην προσωπικότητά τους όσο και στην εκπαίδευση – κατάρτιση τους.
-Να βελτιώσουν τα τελευταία μέσω υπηρεσιών εντός και εκτός του Κέντρου (εργαστήρια ανάπτυξης επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων, προγράμματα μαθητείας, προγράμματα κατάρτισης ή εκπαίδευσης).
-Να ενδυναμωθούν κοινωνικά και ψυχολογικά αναζητώντας νέες ομάδες κοινωνικοποίησης ή τις κατάλληλες θεραπευτικές υπηρεσίες, όπου χρειάζεται.
-Να (επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Πρόκειται λοιπόν για μια παρέμβαση ολιστικού τύπου

Σε ποιους αναφέρεται:
Σε γονείς:
– που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα
– βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας
-γονείς οι οποίοι εργάζονται περιστασιακά
-επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση ή να βελτιώσουν κάποιες δεξιότητες

Οι συναντήσεις με τους γονείς γίνονται σε προγραμματισμένα ραντεβού (ατομικό επίπεδο) μιας και το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης λαμβάνει υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των γονέων.

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια με ομάδες γονέων με στόχο την ανάπτυξη ή βελτίωση δεξιοτήτων ( για παράδειγμα πως θα παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε μια συνέντευξή για θέση εργασίας, διαχείριση του άγχους στο χώρο εργασίας κτλ)

Στη παρούσα φάση πραγματοποιούνται εργαστήρια εκμάθησης Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τους τελευταίους 8 μήνες έχει γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο επιχειρηματιών με στόχο να φτάνει έγκαιρα η πληροφορία στη υπηρεσίας μας, για την ύπαρξη μιας θέσης εργασίας στην επιχείρησή τους. Έχει πραγματοποιηθεί επαφή με 10 επιχειρήσεις της Μεσσηνίας οι οποίες ήταν πρόθυμες στο να ενταχθούν στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθυνθούν:
Βιλεαρδουίνου & Αγίου Ιωάννου, 24100 Καλαμάτα
Τηλ: 2721600725
E-mail: sosdaycarekal@sos-villages.gr
www.sos-villages.gr

Επαγγελματική συμβουλευτική σε άνεργους γονείς από το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης
To Top