ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντός των ημερών η απόφαση των 120 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές

Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β. Κεγκέρογλου για τις 120 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, απάντησε πριν από λίγο στη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλος.

Ο κος Υφυπουργός ανέφερε ότι σε λίγες ημέρες θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017:

“21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος. Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 μπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.”.

Χρέη στο Δημόσιο: Ρύθμιση – ανάσα 120 δόσεων – Ποιους αφορά

Μία νέα ρύθμιση για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι χρωστούν στο Δημόσιο, προωθεί η κυβέρνηση.
Με τη ρύθμιση αυτή, προβλέπεται πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και μικρομεσαίοι που είχαν εξαιρεθεί από τον εξωδικαστικό μηχανισμό, μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έως και σε 120 δόσεις.
Το σχέδιο θα αφορά σε φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική ιδιότητα (όχι μισθωτούς και συνταξιούχους), χωρίς δυνατότητα πτωχευτικής διαδικασίας (μεταξύ άλλων δικηγόρους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες) ανεξαρτήτως ύψους οφειλής προς το Δημόσιο.
Το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται τις τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ το σχέδιο προβλέπει κούρεμα των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά 85% για οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, εξόφληση των οφειλών έως 120 δόσεις και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ.
Όσον αφορά στους οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ δημιουργείται ένας έλεγχος βιωσιμότητας του χρέους που θα προκύπτει από ένα κλάσμα, του βασικού χρέους προς το εισόδημα του οφειλέτη.
Ενώ, για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, η ρύθμιση γίνεται πιο αυστηρή και εισάγονται περιουσιακά κριτήρια με στόχο να τεθούν εκτός της διαδικασίας όσοι θεωρούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή δεν πληρώνουν τις οφειλές τους, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν περιουσία προς ρευστοποίηση.

Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις

Για να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης με χρέη έως 20.000 ευρώ, θα πρέπει η επιχείρηση του να εμφανίζει κέρδη – προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων – σε ένα από τρία προηγούμενα έτη (2015, 2016, 2017) πριν από την υποβολή της αίτησης.


Με άλλα λόγια, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν έστω για ένα χρόνο ακαθάριστα κέρδη την τριετία 2015 -2017, θα αποκλείονται από τη ρύθμιση.
Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, όχι μόνο θα πρέπει να εμφανίζει κέρδη σε ένα από τα προηγούμενα έτη, αλλά και ο λόγος του χρέους (αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι), προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Με άλλα λόγια όποιος έχει οχταπλάσιο και πάνω χρέος σε σχέση με το εισόδημα του, δεν θα μπορεί να ρυθμίσει το χρέος του.
Έτσι, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να ρυθμίσει ένας επαγγελματίας μία οφειλή ύψους 40.000 ευρώ, αν το ετήσιο εισόδημα είναι κάτω από 5.000 ευρώ. Και αυτό γιατί ο λόγος χρέους – εισοδήματος του (40.000 ευρώ : 8) είναι κάτω του 8.
Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να υπαχθεί, για παράδειγμα, ένας αυτοαπασχολούμενος ο οποίος έχει χρέη 30.000 ευρώ, αλλά η συνολική αξία της περιουσίας του (κινητής και ακίνητης) ξεπερνά τα 750.000 ευρώ (οφειλή 30.000 Χ25 ).

Επίσης για να ενταχθεί ένας αυτοαπασχολούμενος στη ρύθμιση θα πρέπει οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές του να μην ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και –ταυτόχρονα- τα χρέη προς τα ταμεία να μην ξεπερνούν το 85% των συνολικών χρεών τους. Έτσι, για παράδειγμα, ένας αυτοαπασχολούμενος που χρωστά πάνω από 20.000 ευρώ στους πιστωτές του, δεν μπορεί να υπαχθεί στην εν λόγω ρύθμιση.
Για να ενταχθεί πρέπει να χρωστά προς τους πιστωτές του κάτω από 20.000 ευρώ.
Παράλληλα, θα πρέπει τα χρέη του προς τα ταμεία να είναι αντιστοιχούν σε επίπεδο κάτω από τα 20.000 ευρώ. Π.χ ένας αυτοαπασχολούμενος που έχει χρέη 18.000 ευρώ προς τα ταμεία και άλλα 2000 ευρώ προς μία τράπεζα, δεν θα μπορεί να ενταχθεί γιατί τα χρέη προς τα ταμεία αντιστοιχούν στο 90% των συνολικών οφειλών του (18.000 : 20.000)

Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως για ρύθμιση οφειλών έως 3000 ευρώ , προβλέπονται έως 36 δόσεις, ενώ δεν προβλέπεται κανένα ‘’κούρεμα’’ των προσαυξήσεων.

Πηγή: Καθημερινή – Taxheaven.gr

To Top