ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ενστάσεις μέχρι 19 Σεπτεμβρίου για πορίσματα του ΕΛΓΑ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παρελήφθησαν πίνακες του ΕΛΓΑ με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών φυτικής παραγωγής από τα εξής αίτια:
Πλημμύρα στις 24/01/2019, στις καλλιέργειες παραγωγών των Κοινοτήτων Σπερχογείας και Ασπροχώματος

Παγετό στις 16/01/2019, στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Λαιΐκων και

• Βροχόπτωση στις 16/08/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών των Κοινοτήτων Σπερχογείας και Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας.

Τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 19/09/2019 στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ Αγγελική Σταματελοπούλου, Δημαρχείο, γραφείο: 003 (ισόγειο), τηλ.: 27213 60846.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας συνημμένα δικαιολογητικά.

Ενστάσεις μέχρι 19 Σεπτεμβρίου για πορίσματα του ΕΛΓΑ
To Top