Παιδί

Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας: Διαμαρτυρία για ελλείψεις εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων στα ειδικά σχολεία και στην παράλληλη στήριξη

Η Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων στις 17.09.2023

Την Κυριακή 17.09.2023 πραγματοποιήθηκε η 1η τακτική συνέλευση της Ένωσης Γονέων του Δήμου Καλαμάτας στον φιλόξενο χώρο του 4ου Γυμνασίου. Σε αυτήν συμμετείχαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ή μέλη Δ.Σ. περισσότερων από 25 σχολείων της πόλης μας.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος από το σύνολο των παρευρισκόμενων, όπου και αναδείχτηκαν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας, που αφορούν τόσο το παιδαγωγικό έργο (ελλείψεις εκπαιδευτικών, κ.α.), το κτηριακό (υποδομές, συντήρηση, νέες σχολικές μονάδες, κ.α.), όσο και τις μεταφορές, το προσωπικό καθαριότητας, κ.α.

Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται για άλλη μια χρονιά στην ειδική αγωγή, με ελλείψεις εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων στα ειδικά σχολεία και στην παράλληλη στήριξη, όπου στην τελευταία έχουν καλυφθεί μόνο το 50% των αναγκών.

Τέλος η Γενική Συνέλευση πήρε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις :

-Διοργάνωση παράσταση διαμαρτυρίας μαζί με το ειδικό σχολείο, στις διευθύνσεις εκπαίδευσης του νομού μας, για τις ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη και γενικά στην ειδική αγωγή.
-Την κατάθεση αιτήματος αυτοψίας όλων των σχολείων προς το τμήμα πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, για διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στα σχολεία.
-Την διοργάνωση συνέντευξης τύπου του Δ.Σ. με την συμμετοχή και εκπροσώπων των συλλόγων γονέων από τα σχολεία, για την ανάδειξη των προβλημάτων των σχολικών μονάδων.
- Την συγκρότηση ομάδας πολιτιστικών δράσεων της Ένωσης.

Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας: Διαμαρτυρία για ελλείψεις εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων στα ειδικά σχολεία και στην παράλληλη στήριξη
To Top