ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας Καλαμάτας για πρόγραμμα στήριξης άνεργων νέων Ρομά για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση με 14.800 ευρώ επιδότηση

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων Ρομά από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των Ρομά, επισκέφθηκαν τους καταυλισμούς Ρομά  της Αγίας Τριάδας, της Λαγκάδας Ασπροχώματος και της Σπερχογείας προκειμένου να ενημερώσουν για το πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.), της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Πρόγραμμα στήριξης άνεργων νέων Ρομά για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση

Ήδη από την  1η Μαρτίου 2023 έχει ξεκινήσει  η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 109 ανέργων Ρομά, ηλικίας 20 έως 44 ετών, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ως προθεσμία λήξεως υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20η Απριλίου 2023 και ώρα 5:00.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
 1η δόση 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
 2η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
 3η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι Ρομά στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 20-44 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1.620.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 – 2020».
Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

 

Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας Καλαμάτας για πρόγραμμα στήριξης άνεργων νέων Ρομά για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση με 14.800 ευρώ επιδότηση
To Top