ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενιαίοι κανόνες και συντονισμός για την προστασία από τις πυρκαγιές

Κοινή υπουργική απόφαση Γεροβασίλη – Φάμελλου – Προβλέπεται για πρώτη φορά λεπτομερώς η συνεργασία Πυροσβεστικής και Δασικής Υπηρεσίας

Τις διαδικασίες και τον τρόπο συνεργασίας, κεντρικά και περιφερειακά, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, καθορίζει λεπτομερώς σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που οδεύει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτό υπογράφεται από την υπουργό Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο.

Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο προβλέπεται συνέργεια μεταξύ του τμήματος επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης της διεύθυνσης πυροσβεστικών επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και του τμήματος δασοπροστασίας και αγροτικής ασφάλειας της διεύθυνσης προστασίας δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί στην έκδοση ενιαίων κανόνων και οδηγιών σύνταξης σχεδίων πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας (επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου) και την εναρμόνισή τους με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό καταστολής των δασικών πυρκαγιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων και των μέσων πυρόσβεσης, καθώς και των άλλων αρχών υπηρεσιών και φορέων που συνδράμουν στην καταστολή μιας πυρκαγιάς ανήκει στον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο σχεδιασμός, η εισήγηση και η υλοποίηση των μέτρων, έργων και δράσεων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των δασικών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρεωτική ενημέρωση της οικείας Δασικής Υπηρεσίας για επιτόπια συνδρομή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν εκδηλωθεί δασική πυρκαγιά και χαρακτηριστεί ως κρίσιμο περιστατικό.

Ο επικεφαλής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) όταν βρίσκονται σε εξέλιξη παραπάνω από μία δασικές πυρκαγιές για την ιεράρχηση της κρισιμότητάς τους σε ό,τι αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ζητάει υποχρεωτικά τη γνώμη της δασικής υπηρεσίας. Το ΕΣΚΕ στελεχώνεται με δασολόγους ή δασοπόνους οι οποίοι ενημερώνουν τους αρμοδίους ύστερα από συλλογή πληροφοριών πεδίου σε εν εξελίξει πυρκαγιές, ενώ υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο συμβάντων, στο οποίο θα καταχωρίζονται με κάθε λεπτομέρεια «το πότε και το ποιες ήταν οι ενέργειές τους».
Καθιερώνεται η συνεργασία μεταξύ Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για να αποφασιστεί, μεταξύ άλλων:

– Η διασπορά των δυνάμεων επιφυλακής για συνεχή κάλυψη των περιοχών.

– Ο απαιτούμενος αριθμός πυροφυλακίων – παρατηρητηρίων και η κατάλληλη διασπορά και στελέχωσή τους για την έγκαιρη αναγγελία των πυρκαγιών.

– Εκπαίδευση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων από δασικές πυρκαγιές.

Στην ΚΥΑ ορίζεται ακόμη ότι βρίσκονται σε διαρκή, μη προγραμματισμένη επιφυλακή, τα ανώτερα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ και των Γενικών Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να παρέχουν τη βοήθειά τους σε κρίσιμα περιστατικά. Στη χθεσινή ανακοίνωση των δύο συναρμόδιων υπουργείων επισημαίνεται ότι «είναι η πρώτη φορά που περιγράφεται σε ΚΥΑ λεπτομερώς η υποχρεωτική συνεργασία και ο συντονισμός των δύο φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συμβάντων δασικών πυρκαγιών, μετά την ανάθεση της αρμοδιότητας της δασοπυρόσβεσης από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, το 1998».

Ενιαίοι κανόνες και συντονισμός για την προστασία από τις πυρκαγιές
To Top