Yποδομές

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής: Η πορεία των εργασιών και η παράταση που ζητείται

Παράταση μέχρι 30 Μαΐου ζητά η ανάδοχος εταιρεία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Το θέμα της παράτασης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου που στεγάζεται η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας αναμένεται να συζητηθεί αύριο, Τετάρτη, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Η ανάδοχος επικαλείται τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες αλλά και την απαγόρευση των μετακινήσεων που έχουν δυσκολέψει τους προμηθευτές, και ζητά αυτή την χρονική παράταση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Να σημειωθεί ότι ήδη έχει δοθεί θετική γνώμη για την παράταση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου, οπότε εκτιμάται ότι είναι δεδομένη η παράταση και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της αναβάθμισης.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

“Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπ’ όψιν τα αναφερόμενα στην αίτηση, όπως και το γεγονός
ότι, από το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί :

1) η αντικατάσταση των κλιματιστικών, με νέα ενεργειακά αποδοτικά με ταυτόχρονη
μεταφορά των εξωτερικών μονάδων αυτών στο δώμα του κτιρίου και η εγκατάσταση
συστήματος αποχέτευσης για τα στραγγίδια των εσωτερικών μονάδων.
2) όλες οι εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης στο δώμα και στη απόληξη του
κλιμακοστασίου του κτιρίου.

Και υπολείπονται :

1. η αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων του κτιρίου με νέα, κατασκευασμένα από
δοκούς θερμοδιακοπτόμενης διατομής ανοδιωμένου αλουμινίου στο φυσικό του χρώμα
& ενεργειακών υαλοπινάκων τρίτης γενιάς χαμηλής εκπομπής (low-e).

2. Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών από νέα, τεχνολογίας LED.

3. Αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα με νέας τεχνολογίας λέβητα πετρελαίου με
συμπύκνωση καυσαερίων, και των κοινών χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων με νέα
χαλύβδινα τύπου ‘’πάνελ’’.

4. Εσωτερική θερμομόνωση της τοιχοποιίας του κελύφους και χρωματισμός αυτής.

Επειδή :

α) Μέχρι πρότινος εκκρεμούσε η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο
οποίος περιλάμβανε τροποποιήσεις όσο αφορά τα κουφώματα, η αντικατάσταση των
οποίων είναι προ απαιτούμενη, για να εκτελεστούν οι λοιπές υπολειπόμενες εργασίες
πλην του φωτισμού
β) οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν οι προμηθευτές
και να γίνονται ολοένα και δυσκολότερες οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών, στο
πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη
διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού.
γ) και τέλος, οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα οι βροχοπτώσεις που
επικρατούσαν στην περιοχή έχουν προκαλέσει δυσκολίες στην εκτέλεση του έργου όσο
αφορά τις εργασίες του δώματος με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις.
Οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα οι βροχοπτώσεις που επικρατούσαν μέχρι και
τις 7/2/2021 ήταν σε σύνολο σαράντα έξι (46) ημερών, σύμφωνα με τα συνημμένα
μηνιαία δελτία του μετεωρολογικού ιστορικού του Μ.Σ. Καλαμάτας.

δ) Το υπ’ αρ. πρωτ. 53098/02.03.2021 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου, για την προέγκριση της παράτασης εργασιών

ε) Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης
σύμφωνα με την παρ. 23, άρθρο 153 του Ν.4412/16, όπου από το Δ’ τρίμηνο του 2012
και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής (σ) στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6
ορίζεται από τη σχέση s(ή σ) =1.

Εισηγούμαστε
την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, κατά ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα το άρθρο 147 του Ν.4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της
αναδόχου εταιρίας, ήτοι μέχρι 30-05-2021″

Τι επισημαίνεται από την ανάδοχο εταιρεία: 

1.Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 20-12-2019

2. Στις 01-09-2020 υπεγράφη το συμφωνητικό της Σύμβασης συνολικής δαπάνης
174.983,62 € με το ΦΠΑ

3. Ο συμβατικός χρόνος περάτωσης της εργολαβίας όπως έχει καθοριστεί στην παρ. 1
του άρθρου 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) και στην εργολαβική
σύμβαση ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
της, ήτοι η ολική συμβατική προθεσμία περάτωσης είναι η 1η του μηνός Μαρτίου του
έτους 2021.

Επειδή :

“Μέχρι πρότινος εκκρεμούσε η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(ενημερώθηκα ότι εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Ο.Ε. την 22-01-2021 – δεν μου έχει
κοινοποιηθεί ακόμα η Απόφαση ) ο οποίος περιλάμβανε τροποποιήσεις όσο αφορά τα
κουφώματα η αντικατάσταση των οποίων είναι προ απαιτούμενη για να εκτελεστούν οι λοιπές
υπολειπόμενες εργασίες πλην του φωτισμού .
Με την παρούσα ζητάω παράταση μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων ,
ανεκτέλεστων εργασιών αφού λάβετε υπόψη σας ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι
περισσότερες εξ αυτών ( έχω παραγγείλει τα υλικά των κουφωμάτων , του φωτισμού και της
εσωτερικής μόνωσης)”.

Να υπενθυμίσουμε οτι το έργο χρηματοδοτείται από τον άξονα «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Πελοπόννησος». ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΠΕΛ/ΣΟΣ 2014-2020).

ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1968

Πρόκειται για κτήριο 50 ετών, που κατασκευάστηκε τον Μάρτιο του 1968 επί δημαρχοντίας Κωνσταντίνου Κουτουμάνου, με αρχιτεκτονική μελέτη του Ηλία Σκρουμπέλου, για να αποτελέσει τη Μουσική Στέγη Καλαμάτας. Έχει συνολικό εμβαδόν 1.344 τ.μ. και σήμερα στεγάζει τη Δημοτική Φιλαρμονική και τον Μορφωτικό Σύλλογο Καλαμάτας. Το κτήριο είναι ενεργοβόρο (κατατάσσεται στην κατηγορία Δ’) και κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν οι ενεργειακές αυτές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού του για εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαβάστε και αυτό:

Στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Φιλαρμονικής προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας-Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής: Η πορεία των εργασιών και η παράταση που ζητείται
To Top