Τουρισμός

Ενδιαφέρον εταιρείας και για τη γραμμή Καλαμάτα-Κύθηρα-Καστέλι

Η εταιρεία European Seaways κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την κάλυψη των δρομολογίων στη γραμμή Πειραιά – Κύθηρα – Αντικύθηρα – Καστέλι που είναι επιδοτούμενα αλλά και για τη γραμμή Καλαμάτα-Κύθηρα-Καστέλι.

Η εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει μέχρι την Τρίτη το όνομα του πλοίο με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το υπουργείο για την κάλυψη της γραμμής, τα πιστοποιητικά και την εγγυητική επιστολή.

Μέχρι πρόσφατα η συγκεκριμένη γραμμή εξυπηρετείτο από την εταιρεία ΛΑΝΕ με το πλοίο «ΒΙΤΣΕΝΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» το οποίο λόγω τεχνικού προβλήματος παραμένει ακινητοποιημένο.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τη Δευτέρα 17 Ιουλίου κήρυξε έκπτωτη από τη συγκεκριμένη γραμμή την εταιρεία ΛΑΝΕ, αφού η εταιρεία σύμφωνα με τη συμβατική της υποχρέωση δεν κατάφερε να αντικαταστήσει το “Βιτσέντζος Κορνάρος” που είχε υποστεί βλάβη, από τις 11 Ιουνίου, με άλλο αντίστοιχο πλοίο.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που θέτει η προκήρυξη για το πλοίο που θα αναλάβει τη γραμμή, είναι να μπορεί να επιβιβάζει τουλάχιστον 300 άτομα το χειμώνα και 450 το καλοκαίρι με ογδόντα κλίνες και επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 600 τετραγωνικά μέτρα.

Επίσης τα μισθώματα (επιδότηση) για την κάλυψη των γραμμών προσδιορίζονται ως εξής:

α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος τριάντα οκτώ χιλιάδων (€38.000) ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων

β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος τριάντα δύο χιλιάδων (€32.000) ευρώ, ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων

γ) ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος είκοσι χιλιάδων τριάντα (€20.030) ευρώ, ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων

δ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ, με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα έως 30/09/2017, έναντι μισθώματος δεκαέξι χιλιάδων εξήντα έξι (€ 16.066) ευρώ, ανά πλήρες δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Στη γραμμή Καλαμάτα-Κύθηρα-Καστέλι λοιπόν προβλέπεται από το Υπουργείο 1 δρομολόγιο την εβδομάδα. Επίσης, τα δρομολόγια θα γίνονται έως και 30 Σεπτεμβρίου.
Για κάθε πλήρες δρομολόγιο το υπουργείο επιδοτεί τη γραμμή με 16.066 ευρώ.

Ενδιαφέρον εταιρείας και για τη γραμμή Καλαμάτα-Κύθηρα-Καστέλι
To Top