Υγεία

Ένας καρδιολόγος και μια παιδίατρος ενισχύουν το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Στην πρόσληψη δύο (2) ακόμα επικουρικών ιατρών προχώρησε τις προηγούμενες μέρες η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Αφορά τους ιατρούς Λεκαδίτη Μαρία, ειδικότητας Παιδιατρικής και Μπαρουξή Παναγιώτη, ειδικότητας Καρδιολογίας, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διάρκειας 24 μηνών.

Ένας καρδιολόγος και μια παιδίατρος ενισχύουν το Νοσοκομείο Καλαμάτας
To Top