Από τις απαντήσεις των καταστημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα για την εμπορική κίνηση αλλά και για το πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις την αγορά τους επόμενους μήνες.

Στο ερώτημα πως ήταν ο κύκλος εργασιών (τζίρος) στις επιχειρήσεις της Καλαμάτας την περίοδο του Απριλίου σε σχέση με την αντίστοιχη του 2022 το 17,5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ήταν αυξημένη ενώ περίπου το 40% είδε μείωση στον τζίρο του. Το 42,5% είδε τον τζίρο της επιχείρησης του να μην έχει σημαντική αλλαγή σε σχέση με το 2022.

Στο ερώτημα πως ήταν η εμπορική κίνηση κατά την διάρκεια της περιόδου του Πάσχα στις επιχειρήσεις της Καλαμάτας το 22,5% απάντησε πως είδε αύξηση στην κίνηση εντός του καταστήματος του ενώ το 35% είδε την αγοραστική κίνηση μειωμένη. Το μεγαλύτερο ποσοστό 42,5% είδε ότι η επισκεψιμότητα εντός του καταστήματος του δεν είχε σημαντική μεταβολή σε σχέση με το Πάσχα του 2022.

Στο ερώτημα σχετικά με το πως είδαν οι επιχειρήσεις την επισκεψιμότητα στην πόλη της Καλαμάτας από άλλες περιοχές την περίοδο του Πάσχα το 65% απάντησε ότι είδε αύξηση, με το 27,5% να απαντά ότι δεν είδε σημαντική μεταβολή και μόλις το 7,5% να βλέπει μείωση σε σχέση με το 2022.

Στο ερώτημα πως προβλέπουν ότι θα είναι η αγοραστική κίνηση  τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού (Μάιο – Αύγουστο) το 40% θεωρεί ότι θα αυξηθεί λόγω εποχής, ενώ αντίθετα το 40% προβλέπει ότι θα είναι μειωμένη λόγω ακρίβειας και εκλογών. Το 20% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει σημαντική μεταβολή στην αγοραστική κίνηση και θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Στο ερώτημα για το πώς κρίνουν οι επιχειρήσεις την αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναλογική αύξηση των εισφορών, οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζομένους απάντησαν σε ποσοστό περίπου 66,6% ότι βλέπουν θετική την αύξηση (καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών) ενώ περίπου το 16,6% θεωρεί ότι θα είναι αρνητικό (καθώς αυξάνει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων). Τέλος ένα 16,6% πιστεύει ότι θα επιδράσει θετικά καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών παρόλο που θα ανεβάσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις με έως 2 υπαλλήλους στο ίδιο ερώτημα απάντησαν σε ποσοστό περίπου 44,4% ότι βλέπουν θετικά την αύξηση καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών παρόλο που θα ανεβάσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα ένα 44,4% θεωρεί ότι η αύξηση θα επιδράσει αρνητικά καθώς θα αυξήσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων τους. Τέλος το 11,2% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν από 3 έως 10 υπαλλήλους βλέπουν σε ποσοστό 60% την αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναλογική αύξηση των εισφορών θετικά καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών παρόλο που θα ανεβάσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων τους, ενώ το 40% την κρίνει αρνητικά καθώς αυξάνει το κόστος μισθοδοσίας της επιχείρησης τους.

Τέλος οι μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 11 εργαζομένους θεωρούν σε ποσοστό 40% ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού και η αναλογική αύξηση των εισφορών ότι θα είναι θετική καθώς θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών παρόλο που θα ανεβάσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων τους. Ενώ αντίθετα το 40% θεωρεί ότι η αύξηση θα επιδράσει αρνητικά καθώς θα αυξήσει το κόστος μισθοδοσίας των επιχειρήσεων τους. Τέλος το 20% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά, καθώς θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών.

Στο τελευταίο ερώτημα της δημοσκόπησης Εφόσον το 2023 αποτελεί έτος Δημοτικών εκλογών, ποια κρίνετε πως πρέπει να είναι η βασική δέσμευση όλων των υποψήφιων δημάρχων απέναντι στον εμπορικό κόσμο της πόλης μας”:

το 45% των επιχειρήσεων ζητά από την δημοτική αρχή “Ταχύτητα στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων στην πόλη μας”

ενώ σε ποσοστό 30% ο εμπορικός κόσμος θεωρεί ότι χρειάζονται “Νέα έργα υποδομής που διευκολύνουν την πρόσβαση στα εμπορικά σημεία της πόλης πχ Θέσεις στάθμευσης, πεζοδρομήσεις κτλ”.

Το 17,5% ζητά ‘Μείωση των δημοτικών τελών προς τις επιχειρήσεις” και

το 7,5%Πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας ανά περιόδους”.