ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Υποστράτηγος ο Παναγιώτης Πούπουζας

ΠΡΟΗΧΘΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ο ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 25 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη :
Α. Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, το εδάφιο πέμπτο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
1. 237382 Μπουλούμπασης Χρήστος του Γεωργίου
2. 241023 Πούπουζας Παναγιώτης του Μιχαήλ
3. 240696 Μανούρας Χρήστος του Δημητρίου
4. 240789 Μπακόλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
5. 247495 Βασιλείου Γεώργιος του Περικλή
6. 240927 Παπαδόπουλος Γεώργιος του Χριστοφή
7. 240388 Καλόγηρος Χαράλαμπος του Βασιλείου
Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τα εδάφια τρίτο και έκτο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997,
στον βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα :
1. 247562 Γέρμανος Θωμάς του Αθανασίου
2. 241825 Κωστούλας Βασίλειος του Δημοσθένη
3. 241385 Χριστοδουλίδης Ασημάκης του Βασιλείου
4. 238863 Νταλαχάνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
5. 241713 Καραΐσκος Γεώργιος του Παναγιώτη
6. 233319 Νέστορας Θωμάς του Αναστασίου
7. 241525 Ανθούλης Κωνσταντίνος του Στυλιανού
8. 243446 Οικονομόπουλος Μιχαήλ του Ιωάννη
Γ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, το εδάφιο δεύτερο της παρ. 3 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ.1 του άρθρου 38, την περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 43 και του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997, στον
βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους την 31.12.2023, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα :
1. 226915 Παπαδήμος Δημήτριος του Αλεξάνδρου
2. 241415 Δόσχορης Σπυρίδων του Νικολάου
3. 235755 Μανουσόπουλος Πολυχρόνης του Γεωργίου
4. 233862 Κιαμίλη Χούντα Μαρία του Ευαγγέλου
– Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη : 3031 / 25-1-2023.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΛ.ΑΣ.: Υποστράτηγος ο Παναγιώτης Πούπουζας
To Top