Τουρισμός

Εκτός ενδιαφέροντος η ακτοπλοϊκή γραμμή Καλαμάτα-Κρήτη έως το 2023, εκτός αν αλλάξει κάτι…

Πλακιωτάκης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καλαμάτα-Κρήτη: Τι απάντησε ο Υπουργός Ναυτιλίας στην “Ελληνική Λύση”

Δεν έχει προκηρυχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή γραμμή Καλαμάτα-Κρήτη για το διάστημα μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2023, όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη. Η τελευταία προκήρυξη που έγινε στις 11 Ιουνίου αφορούσε τις ακτοπλοϊκές γραμμές μόνο από Γύθειο προς Κρήτη αλλά και από Πειραιά.

Δυστυχώς, η γραμμή Καλαμάτα-Κρήτη παραμένει εκτός του ενδιαφέροντος των πλοιοκτητριών εταιρειών, όμως απ’ ότι προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού, έμεινε και εκτός της Γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (στο οποίο μετέχει εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, ναυτικοί πράκτορες, εκπρόσωποι του Δήμου και της Περιφέρειαας) αφού δεν υπήρξε ούτε και από εκεί εισήγηση για τη γραμμή αυτή. Βεβαίως, το Υπουργείο αφήνει ένα “παράθυρο” μήπως κάτι αλλάξει, στο μεσοδιάστημα, δηλαδή μήπως υπάρξει ενδιαφέρον από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά,  κάνοντας λόγο για “δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο” και πως θα εξεταστεί κάθε ενδεχόμενη επενδυτική πρόταση που θα προκύψει. Ζήσε Μάη μου, δηλαδή…

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ”

“Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης περί της επιδότησης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καλαμάτας-Κρήτης γνωρίζεται ότι με βάση τον ν. 2932/2001 (Α’145), οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους (ελεύθερη δρομολόγηση) σε δρομολογιακές γραμμές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της Χώρας για τη δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 έκαστου έτους μέχρι την 31/10 του επομένου έτους.

Εφόσον δεν υποβληθούν δηλώσεις δρομολόγησης σε γραμμές του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας ή από αυτές που υποβλήθηκαν δεν καλύπτονται πλήρως οι πάγιες ανάγκες του μεταφορικού έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του ανωτέρω νόμου και συγκεκριμένα στη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, άνευ μισθώματος.

Στην περίπτωση που ακόμα και με την ανωτέρω διαδικασία δεν καλύπτονται πλήρως οι συγκοινωνιακές ανάγκες και με σκοπό την περαιτέρω διασφάλιση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Χώρας, καθώς και την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), εκδίδεται από το Υπουργείο προκήρυξη για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, έναντι μισθώματος.

Από την Πολιτεία μέσω του αρμόδιου Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ. ), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των πλοιοκτητών, των ναυτικών πρακτόρων, του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ., κάθε χρόνο εξετάζονται και εφαρμόζονται εναλλακτικές και ορθολογικότερες παρεμβάσεις στον σχεδιασμό των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενα δρομολόγια), σε σχέση με τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές των νήσων της Επικρατείας και το σύνολο των δρομολογιακών γραμμών μη δημόσιου χαρακτήρα κατά τρόπο εφικτό.

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να μην αποκλειστεί νησί της επικράτειας, αλλά και να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του ακτοπλοϊκού δικτύου της Χώρας, με τη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού, από την Πολιτεία συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών εκείνων, για τις οποίες δεν υπήρξε επιχειρηματικό ενδιαφέρον από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών της νότιας Πελοποννήσου και τη σύνδεσή της με την Κρήτη, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 05/31-05-2021 γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ., εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 «Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας», με την οποία προκηρύχθηκαν, μεταξύ άλλων, οι γραμμές:

α) Πειραιάς – Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες,
β) Πειραιάς – Κύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες,
γ) Γύθειο – Κύθηρα – Αντικύθηρα – Κίσσαμος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και
δ) Γύθειο – Κύθηρα και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια όπου υφίσταται συγκεκριμένη μεταφορική ανάγκη, ενώ παράλληλα εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”, καταλήγει η απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΗ ΛΥΣΗΣ

 

 

Μ.Π.

 

Εκτός ενδιαφέροντος η ακτοπλοϊκή γραμμή Καλαμάτα-Κρήτη έως το 2023, εκτός αν αλλάξει κάτι…
To Top