Yποδομές

Η εξέλιξη έργων 5,8 εκατ. ευρώ σε δρόμους της Μεσσηνίας: Που προέκυψαν ανάδοχοι-Ποια προχωρούν σε δημοπράτηση

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Μεσσηνία

Σειρά θεμάτων για την προώθηση έργων συζήτησε σήμερα, Τρίτη 15 Ιουνίου, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, τα οποία αφορούν τη Μεσσηνία, όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. 

Συγκεκριμένα προχωρά το έργο :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΔΟΥ ΜΗΛΕΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ», προϋπολογισμού 3.545.000 €

Αναδείχτηκε νέος προσωρινός ανάδοχος

Για το έργο αυτό μετά την έγκριση επέμβασης από το Δασαρχείο και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (φυτοτεχνικές και μελέτη έργων βελτίωσης του δασικού δικτύου δάσους Βασιλικής), οι οποίες είναι απαραίτητες από τη νομοθεσία, σήμερα εγκρίθηκε η ανάδειξη του νέου προσωρινού αναδόχου, του 2ου κατά σειρά μειοδοσίας, λόγω παραίτησης του αρχικού αναδόχου. Αμέσως μετά το νομικό πλαίσιο απαιτεί επανέλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση.

Ένα σημαντικό έργο για την περιοχή της Μάνης δρομολογείται προς υλοποίηση, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης, ενώ πρόσθεσε ότι  η ΠΕ Μεσσηνίας σύντομα ολοκληρώνει τις παρεμβάσεις βελτίωσης – συντήρησης στο δασικό οδικό δίκτυο του δάσους της Βασιλικής, οι οποίες ξεκίνησαν από τις αρχές Μαΐου και υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δασαρχείο Καλαμάτας.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Η Οικονομική Επιτροπή επίσης με αποφάσεις της δρομολόγησε την υλοποίηση των παρακάτω έργων για τα οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και οι αντίστοιχες επιτροπές διαγωνισμού :

  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ , ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΥΠΑ – ΠΛΑΤΣΑ – ΑΓ. ΝΙΚΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 1.115.900  €

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη ο υπόψη δρόμος θα βελτιωθεί με παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων, κατά θέσεις, τεχνικών έργων (τοίχους αντιστήριξης, επενδεδυμένες τάφρους) αλλά και σήμανση (κατακόρυφη και οριζόντια) με διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας κλπ. Επιπλέον στην 1η επαρχιακή οδό βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ακόμα εργολαβίες, η μια από Κόμβο Φωτεινής έως Κοσκάραγα, προϋπολογισμού 700.000 €, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα έως Στούπα βρίσκεται έργο σε εξέλιξη προϋπολογισμού 200.000 €.

  • «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΔΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 360.000  €

Η εργολαβία αυτή περιλαμβάνει οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση, στηθαία ασφαλείας και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στον υπόψη οδικό άξονα βελτιώνοντας τις συνθήκες κυκλοφορίας του.

  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 300.000  €

Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό  δικτύου με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής  απορροής των ομβρίων υδάτων, προβλέποντας εργασίες  καθαρισμού υφιστάμενων οχετών, εργασίες επισκευής των τεχνικών έργων και κατασκευή νέων όπου απαιτείται, κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, τοίχων αντιστήριξης  κλπ.

Για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗ – ΕΥΑ ΚΑΙ ΕΥΑ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ)», προϋπολογισμού 8.700.000 €, εγκρίθηκε σήμερα το 2ου πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε πλέον ο οριστικός αναδόχος, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με μέση έκπτωση 41,13 %.

Τέλος εγκρίθηκε το 2ο  πρακτικό των διαγωνισμών για τα παρακάτω έργα, για τα οποία άμεσα υπογράφεται η σχετική σύμβαση :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ», προϋπολογισμού 250.000 €, το οποίο θα αξιοποιήσει μέρος του υλικού της δωρεάς Λαρσινού.

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2021, προϋπολογισμού 200.000 €, το οποίο θα παρέμβει στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο με καθαρισμούς βελτιώνοντας την απορροή των ομβρίων.

 

 

To Top