ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε εξέλιξη τα έργα ΓΟΕΒ, γεωτρήσεων -Ικανοποίηση Αναστασόπουλου για το Μιναγιώτικο Φράγμα

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα, 12 Νοεμβρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος και αναφέρθηκε σε εγγειοβελτιωτικά έργα καθώς και σε έργα οδοποιίας.

Ειδικότερα όσον αφορά τα εγγειοβελτιωτικά έργα έκανε εκτενή αναφορά σε έργα ΓΟΕΒ, γεωτρήσεων και ιδιαίτερη αναφορά στο Μιναγιώτικο φράγμα.

Εγγειοβελτιωτικά – Έργο ΓΟΕΒ:

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο : «Αναβάθμιση αρδευτικού, αποστραγγιστικού και Οδικού Δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 1.200.000 € με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο έχει αντιμετωπίσει την επισκευή αντλιοστασίων, με παρεμβάσεις στο Μπουρνιά, όπου με αλλαγή σχάρας ενισχύεται η συγκράτηση φερτών υλών της αποστραγγιστικής τάφρου. Επίσης με εργασίες περίφραξης και νέας πόρτας εισόδου στο αντλιοστάσιο Αγίου Φλώρου εξασφαλίζεται η προστασία του από πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο φράγμα του Παμίσου πραγματοποιείται αλλαγή θυρών και επισκευή του μοτέρ ανύψωσης, ενώ στη γέφυρα του Παμίσου ανακατασκευάστηκε το δίκτυο διανομής ύδατος. Όσον αφορά τα καναλέτα έχει γίνει αντικατάσταση σε μήκος 2 χλμ. στην περιοχή της Πιπερίτσας, στην Τρίοδο στη Μεσσήνη στη Μακάρια, στη βιομηχανική περιοχή, στη Σπερχογεία και στον Άρη.

Καθαρισμοί έχουν υλοποιηθεί στις χωμάτινες διώρυγες και επισκευές στις τσιμεντένιες, ενώ στο οδικό δίκτυο του ΓΟΕΒ έγιναν εργασίες διάστρωσης θραυστού υλικού, σε μήκος 10  χλμ. στην Σπερχογεία, Άρι και Ασπρόχωμα.

Εγγειοβελτιωτικά – έργο γεωτρήσεων

Εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο:  «Επισκευή γεωτρήσεων Φιλιατρών», προϋπολογισμού 120.000 €, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας. Το έργο αυτό θα επισκευάσει εξ ολοκλήρου τρεις γεωτρήσεις στην περιοχή των Φιλιατρών ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία φακέλων αδειοδότησης των γεωτρήσεων.

Μιναγιώτικο Φράγμα

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης για την ένταξη της κατασκευής του Μιναγιώτικου φράγματος στο Ταμείο Ανάπτυξης, μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μελετητικά έργο, το οποίο προβλέπει την υλοποίηση του φράγματος αλλά και των αντίστοιχων δικτύων άρδευσης, έχει προϋπολογισμό 98,5 εκ € και προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω διαδικασίας Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το έργο που στοχεύει στην επιτάχυνση της γεωργικής παραγωγής και την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών, θα επιλύσει τα αρδευτικά προβλήματα της περιοχής της Πυλίας, αφού προβλέπεται χωρητικότητα ταμιευτήρα 11 εκ. κυβικά, αρδευόμενη επιφάνεια 35.000 στρεμμάτων και όφελος σε τουλάχιστον 3500 αγρότες. Για το θέμα αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε επίσης ότι η σημαντικότητα του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι θα κατασκευαστεί σε μια περιοχή που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών είναι από τις πρώτες που πλήττονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

To Top