ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι τελευταίες εξελίξεις στα πολεοδομικά του Δήμου Καλαμάτας

Οι εξελίξεις σε πολεοδομικά θέματα του Δήμου Καλαμάτας έχουν ως εξής σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου:

1. Τροποποίηση ΓΠΣ / 2011: Προχωρεί η διαδικασία τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας / 2011. Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, για την κατάρτιση όρων διακήρυξης, προκειμένου να επιλεγεί ανάδοχος

2. Πολεοδομική μελέτη Παραλίας Βέργας:
Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση η εισήγηση επί των ενστάσεων των ιδιοκτητών.
Ακολούθως, η γνωμοδότηση θα σταλεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα διαβιβάσει την εισήγησή της στο ΣΥΠΟΘΑ και κατόπιν ο συνολικός φάκελος θα υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Οι τελευταίες εξελίξεις στα πολεοδομικά του Δήμου Καλαμάτας
To Top