ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Εξαιρετικά τα νερά κολύμβησης στις παραλίες της Καλαμάτας” επιβεβαιώνει και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων πιστοποιεί: Εξαιρετικά ύδατα κολύμβησης

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί με επιστημονικό τρόπο τα νερά κολύμβησης ανά την Ελλάδα. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Μάιο έως τον Οκτώβριο και τα αποτελέσματά του, καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Ενδεικτικά, παρατίθενται κατωτέρω οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, με τίτλο «Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης», όσον αφορά στις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας «Ανατολική Καλαμάτα – Βέργα», «Αγριλιά» (Βέργας) και «Μικρή Μαντίνεια».

Για όλες τις παραλίες η ποιότητα των νερών είναι εξαιρετική, για τα έτη 2013 έως 2018. Τα αποτελέσματα των ελέγχων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, που στέλνει τα δείγματά της σε πιστοποιημένα εργαστήρια, ταυτίζονται απόλυτα με εκείνα των αναλύσεων δειγμάτων θαλάσσιου νερού, στις οποίες προβαίνει η ΔΕΥΑΚ.

Οι εργασίες ανάλυσης που διενεργούνται στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ ακολουθούν τα πρότυπα διεργαστηριακού προγράμματος, στο οποίο μετέχουν συνολικά 35 ΔΕΥΑ ανά την Ελλάδα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Επιπλέον, όλα τα όργανα των εργαστηρίων της Επιχείρησης είναι διακριβωμένα από πιστοποιημένο εκ μέρους του ΕΣΥΔ φορέα.

Τέλος, τα εργαστήρια της ΔΕΥΑ Καλαμάτας βρίσκονται σε διαδικασία διαπίστευσης (απαιτείται διάστημα περίπου τριών ετών για την περαίωση της διαδικασίας) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025.

Επομένως, τα νερά κολύμβησης στην Καλαμάτα και την περιοχή της είναι καθαρά και κατάλληλα για μπάνιο, ενώ αυτό πιστοποιείται και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, που επιβεβαιώνει τις μετρήσεις της ΔΕΥΑΚ.

Μπορείτε να δείτε την Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης για την παραλία Ανατολική Καλαμάτα – Βέργα εδώ

Παρατίθεται η Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης για την παραλία Αγριλιά (Βέργας) εδώ

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε την Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης για την παραλία Μικρή Μαντίνεια

 

“Εξαιρετικά τα νερά κολύμβησης στις παραλίες της Καλαμάτας” επιβεβαιώνει και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων
To Top