MESSINIA PLUS

Έκκληση Μητροπολίτη Μεσσηνίας για αιμοδοσία όλων όσων μπορούν στο ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας

Το δικό του κάλεσμα συμμετοχής στην αιμοδοσία που πραγματοποιείται στο ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας κάνει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κ.Χρυσόστομος, καθώς οι ανάγκες για αίμα είναι πολύ μεγάλες. Στο πλευρό λοιπόν όλων των φορέων τάσσεται και η Εκκλησία προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες ποσότητες αίματος. ” Τό αἷμα δέν μᾶς ἀνήκει ἀποκλειστικά, ἀλλά πρέπει νά γίνεται δωρεά ἀγάπης καί προσφορά ζωῆς”, επισημαίνει στο μήνυμά του ο Μητροπολίτης, προτρέποντας όσους μπορούν να δώσουν αίμα αυτές τις δύσκολες αυτές ώρες.  Παράλληλα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και να παραμένουμε στο σπίτι. Κάνει λόγο για έναν ιό που “κατάφερε τελικά καί γελοιοποίησε τήν ὁποιαδήποτε φίλαυτη αὐταρέσκειά μας”. Ενώ απευθύνει αυστηρό μήνυμα προς όσους άνοιξαν τις εκκλησίες και λειτούργησαν, με αποτέλεσμα βεβαίως να συλληφθούν,  λέγοντας χαρακτηριστικά “ἡ πίστη στό Χριστό δέν μπορεῖ νά γίνεται αἰτία ἀφενός ἀμφισβήτησης τοῦ δώρου τῆς ζωῆς καί ἀφετέρου πρόκλησης θανάτου”. Αναλυτικά το μήνυμα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας:

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Οἱ στιγμές πού διερχόμεθα τήν περίοδο αὐτή εἶναι δύσκολες. Ζοῦμε μιά πρωτόγνωρη ἐμπειρία ζωῆς καί θανάτου, ὅπου ὅλοι μας πλούσιοι καί φτωχοί, μορφωμένοι καί ἁπλοί ἄνθρωποι, δυνατοί καί ἀδύναμοι βρισκόμαστε “ἐπί τῷ αὐτῷ” ἐνώπιον ἑνός παντοδύναμου ἰοῦ, τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ τό παρόν καί τό μέλλον μας καί δοκιμάζει τήν ἀνθρωπιά μας, ὡς ἔμπρακτη ἔκφραση ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο.

Μια τέτοια ἔκφραση ἀγάπης ἀποτελεῖ καί ἡ προσφορά αἵματος γιά τούς ἀδελφούς μας πού τό ἔχουν ἀνάγκη, γιατί εἶναι γνωστό ὅτι, ὅπως καί πολλά ἄλλα ζωτικά στοιχεῖα τοῦ σώματός μας, ἔτσι καί τό αἷμα δέν μᾶς ἀνήκει ἀποκλειστικά, ἀλλά πρέπει νά γίνεται δωρεά ἀγάπης καί προσφορά ζωῆς.

Σᾶς προτρέπω λοιπόν ὅλους, ὅσοι μποροῦν, νά ἀνταποκριθοῦν στήν προσπάθεια αὐτή τῆς αἱμοδοσίας, στόν τόπο καί σύμφωνα μέ τόν τρόπο καί κυρίως μέ τίς προϋποθέσεις καί τίς ὁδηγίες πού ὑποδεικνύει ἡ Ὑπηρεσία Αἱμοδοσίας τοῦ Νοσοκομείου Καλαμάτας, δηλαδή στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας, πού βρίσκονται στό παλαιό Στρατόπεδο Καλαμάτας.

Μαζί μέ τίς ἐκ τῶν προτέρων εὐχαριστίες μου γι’ αὐτήν τήν προσφορά σας, θά ἤθελα νά σᾶς ὑπενθυμίσω καί πάλι νά ἀκολουθεῖτε τίς ὁδηγίες τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν καί τίς προτροπές τῆς Κυβέρνησης.

Παραμείνατε στά σπίτια σας. Μήν συναναστρέφεσθε μέ ἄλλους σέ ἀνοικτούς ἤ κλειστούς χώρους. Ἀναλογισθεῖτε ὅτι ὁ καθένας μας μπορεῖ νά εἶναι ἄδηλος φορέας τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἄθελά του νά τόν μεταδώσει καί σέ ἄλλους συνανθρώπους του. Χρειάζεται αὐτή τή στιγμή νά ἀποβάλλουμε κάθε ἀλαζονική αὐτοπεποίθηση, ἀδοῦ ἕνας ἰός κατάφερε τελικά καί γελοιοποίησε τήν ὁποιαδήποτε φίλαυτη αὐταρέσκειά μας.

Τίς ὧρες αὐτές δέν χρησιμεύουν σέ τίποτα οἱ ὑπερβάσεις, οἱ λεονταρισμοί καί οἱ ἀμφισβητήσεις τῶν ὁδηγιῶν καί ὑποδείξεων τῶν εἰδικῶν οὔτε βέβαια καί οἱ ἀπαξιωτικές παραθεωρήσεις ἐφαρμογῆς τῆς ἔκτακτης νομοθεσίας, μέ ἄλλοθι ἀκόμη καί τήν χριστιανική μας πίστη, γιατί ἡ πίστη στό Χριστό δέν μπορεῖ νά γίνεται αἰτία ἀφενός ἀμφισβήτησης τοῦ δώρου τῆς ζωῆς καί ἀφετέρου πρόκλησης θανάτου.

 

Κυριακή Γ’ Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκύνησης

22 Μαρτίου 2020

Μέ εὐχές καί εὐλογίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Έκκληση Μητροπολίτη Μεσσηνίας για αιμοδοσία όλων όσων μπορούν στο ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας
To Top