ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκδήλωση για την έμφυλη βία: Τρόποι ανίχνευσης και διαχείρισης των περιστατικών από τους επαγγελματίες υγείας

Εκδήλωση για την έμφυλη βία σε συνεργασία του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου με το Νοσοκομείο

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ανίχνευση και Διαχείριση Περιπτώσεων γυναικών θυμάτων βίας από τους Επαγγελματίες του ΕΣΥ – Καλές πρακτικές και Εργαλεία στη διάθεση των Υγειονομικών».

Στόχος της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας σε ζητήματα αναγνώρισης, διαχείρισης και αντιμετώπισης του φαινομένου της έμφυλης βίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 – 14:00, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλο το υγειονομικό και λοιπό προσωπικό των Δομών Υγείας του Νομού Μεσσηνίας.

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης:

12:00 Χαιρετισμοί

12:15 «Αντιμετώπιση του φαινομένου της Βίας – Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις και ο ρόλος των Επαγγελματιών Υγείας» , Κατσίποδα Βασιλική – Σοφία (Κοινωνική Ανθρωπολόγος Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καλαμάτας)

12:35 «Το στάδιο της Ανίχνευσης (SCREENING) : Βασικές ενδείξεις εντοπισμού Βίας και η στάση των Επαγγελματιών Υγείας», Στρατάκου Μαρία (Κοινωνική Λειτουργός Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καλαμάτας)

12:55 «Το στάδιο της Διαχείρισης : Ψυχολογικό Προφίλ θυμάτων – Καλές πρακτικές παρέμβασης και εργαλεία στη διάθεση των Επαγγελματιών Υγείας», Μιχαλοπούλου Δήμητρα (Ψυχολόγος Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καλαμάτας)

13:20 «Βία κατά των γυναικών- το νομικό πλαίσιο συνοπτικά – ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας», Νάντια Ζγέρα (Νομικός Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών)

13:40 Διάλογος – Συζήτηση – Κλείσιμο εκδήλωσης

Υπενθυμίζεται ότι η πράξη με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Εκδήλωση για την έμφυλη βία: Τρόποι ανίχνευσης και διαχείρισης των περιστατικών από τους επαγγελματίες υγείας
To Top