Εικαστικά

Eικαστικό Επιμελητήριο Τεχνών Ελλάδας προς Δήμαρχο Καλαμάτας: “Ποιος ψεύδεται;”

Επανέρχεται το Εικαστικό Επιμελητήριο Τεχνών Ελλάδας για το “Μνημείο Φωτός”, απαντώντας και πάλι στις δηλώσεις του Δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, για “ψευδείς αναφορές” εκ μέρους του Επιμελητηρίου ως προς το πρόσωπό του. “Ποιος ψεύδεται όμως;”, διερωτάται το Εικαστικό Επιμελητήριο, παραθέτοντας αποσπάσματα από τα πρακτικά της συνεδρίασης και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας για το θέμα. Αναλυτικά:

Θέμα: “Σχετικά με την επίθεση του Δημάρχου Καλαμάτας στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος για το Μνημείο Φωτός στην Καλαμάτα”

“Εντύπωση προκαλεί    η δήλωση σε ΜΜΕ την Παρασκευή 4/5/2021 του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλου για το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, σχετικά με το έργο «Μνημείο Φωτός» που πρόκειται να τοποθετηθεί στην πόλη της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο το Επιμελητήριο κάνει ψευδείς αναφορές και συγκεκριμένα ανέφερε ότι «ποτέ ο ίδιος δεν είπε στην πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Εύα Μελά, ότι το Μνημείο Φωτός είναι παραγγελία και δωρεά του επιχειρηματία Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου και κόστισε 65000 ευρώ».

Ποιος ψεύδεται όμως ; Στην επιστολή που έλαβε το Επιμελητήριο από τον Δήμαρχο Καλαμάτας με αρ. πρωτ.43696/25-5-2021 επισυνάπτεται η 239/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας για την αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης. Σε αυτή την απόφαση με ημερομηνία συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 28-4-2021 αναφέρεται ότι η τελευταία : «Αποδέχεται τη δωρεά μνημειακής γλυπτικής εγκατάστασης με τίτλο «Μνημείο Φωτός» που προσφέρει το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» στο Δήμο Καλαμάτας στο πλαίσιο των δράσεων του Ιδρύματος για τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη Νικολάου, που αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής». Επομένως υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά σε δωρεά που προέρχεται από το παραπάνω ίδρυμα.

Επιπλέον στην παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου γίνεται αναφορά σε έγγραφο του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη  & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» με αρ. πρωτ. 2116/11-2-2021. Σε αυτό το έγγραφο το ίδρυμα αναφέρει ότι «το ίδρυμα θα αναλάβει τα έξοδα δημιουργίας της γλυπτικής εγκατάστασης. Θα είμαστε σε επαφή με το γλύπτη καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου σας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». Στην ίδια επιστολή που έρχεται σε απάντηση ενημερωτικής επιστολής (25-1-2021) του Δήμου Καλαμάτας προς το εν λόγω Ίδρυμα γίνεται αναφορά σε θετική πρόθεση και πρόταση του Δήμου Καλαμάτας.

Ωστόσο ανακύπτει το ερώτημα της επιλογής του συγκεκριμένου γλύπτη και     των διαδικασιών που προηγήθηκαν: Ίσως η απάντηση βρίσκεται σε επιστολή του  ίδιου του καλλιτέχνη που επισυνάπτεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου: Σε αυτή ο ίδιος ο καλλιτέχνης και Διευθυντής του Εικαστικού Τομέα ΦΑΡΙΣ κ. Λαμπρινίδης Παναγιώτης αναφέρει ότι «Επίπονα τα δύο τελευταία χρόνια έχω εστιάσει τη δημιουργική μου δράση στη μελέτη της ολοκλήρωσης της μνημειακής γλυπτικής μου εγκατάστασης με τίτλο «ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΩΤΟΣ» για την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας».

“Μετά από αυτή την αναφορά, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν διαδικασίες      ανάθεσης που τουλάχιστον προκαλούν ερωτηματικά”

Ανατρέχοντας στα πρακτικά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, προκύπτουν μεγαλύτερα ερωτηματικά: Στην εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη αναφέρεται ότι «απευθύνθηκε ο Δήμος και στο Ίδρυμα ¨Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου¨, το οποίο με την επιστολή του, τον Φεβρουάριο μήνα, μας εξέφραζε την επιθυμία για τη χρηματοδότηση αυτής της δράσης, της κατασκευής, ας το πούμε έτσι, του Μνημείου Φωτός. Αλλά ζήτησε από μας κάποια πρόταση, κάτι, να εξειδικευτεί». Στη συνέχεια της εισήγησης αναφέρεται ότι «στη συνέχεια αυτή η πρόταση εξειδικεύτηκε, συζητήθηκε από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εκδηλώσεων του Δήμου, υπήρχε μία… η εξειδίκευση έγινε από πρόταση του Διευθυντή του Εικαστικού Εργαστηρίου, του κ. Λαμπρινίδη, και επί αυτής της προτάσεως της οποίας το περιεχόμενο έχετε και στον φάκελό σας, στην εισήγησή σας, αποφασίστηκε από τα μέλη των Επιτροπών που σας προανέφερα, να προταθεί προς το Ίδρυμα η υλοποίησή της».

Δηλαδή αυτός που έκανε την εξειδίκευση είναι ο Διευθυντής του Εικαστικού       Εργαστηρίου της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου ΦΑΡΙΣ, που παράλληλα είναι και ο δημιουργός του έργου στο οποίο κατά δήλωσή του εργάζεται τα τελευταία δυο χρόνια.

“Όπως διαπιστώνουμε, σαφώς και υπάρχει ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης”

Βεβαίως προκύπτει επίσης ότι το συγκεκριμένο έργο είναι αποδοχή δωρεάς. Σε αντίθετη περίπτωση θα μιλούσαμε για περίπτωση παράνομης απευθείας ανάθεσης                      στον καλλιτέχνη, οπότε προκύπτει τραγέλαφος, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο υπάρχει όριο στην απευθείας ανάθεση καλλιτεχνικών έργων από τους Δήμους (αμοιβή του καλλιτέχνη μαζί με το κόστος κατασκευής του έργου) που είναι τα 5.000,00 ευρώ. {Ως προς το θέμα του κόστους του συγκεκριμένου έργου στα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας που μας κοινοποιήθηκαν υπάρχει μια αναφορά ότι «…το ποσό είναι πάνω από 60.000,00 ευρώ..» και μια αινιγματική αναφορά ότι «η δράση ήτανε 69…..» χωρίς τελικά να υπάρχει αναφορά του ποσού}.

 

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας έθεσε το ηθικό ζήτημα (που προκύπτει από τα παραπάνω) και το πολιτικό ζήτημα , που έγκειται στο ότι η Καλαμάτα αλλά και άλλες πόλεις της Ελλάδας έχουν ένα μεγάλο αριθμό καλλιτεχνικών έργων που έχουν τοποθετηθεί στο δημόσιο χώρο, και προέρχονται από δωρεές ιδιωτών. Οι Επενδυτές επιχειρηματίες καθορίζουν εν τέλει την αισθητική του δημόσιου χώρου.

Με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται και παραγκωνίζεται η διαδικασία των Πανελλήνιων Καλλιτεχνικών Διαγωνισμών

Το ΕΕΤΕ παλεύει για την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εικαστικών δημιουργών στην καλλιτεχνική εργασία. Για την ανάθεση των δημόσιων καλλιτεχνικών έργων το ΕΕΤΕ τάσσεται πάντα υπέρ των Πανελλήνιων Καλλιτεχνικών Διαγωνισμών που απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα- μέλη του ΕΕΤΕ όπως ο νόμος 1218/81 προβλέπει, ώστε να κρίνονται τα έργα και όχι τα ονόματα ή να υπάρχουν άλλου είδους διασυνδέσεις”.

 

Διαβάστε και αυτά:

Βασιλόπουλος προς Εικαστικό Επιμελητήριο: “Ψέματα, ανακρίβειες και άστοχες αναφορές”

 

Εμμένει στη θέση του το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας για Μνημείο Φωτός: “Το θέμα έχει πολιτικές και ηθικές διαστάσεις”

Eικαστικό Επιμελητήριο Τεχνών Ελλάδας προς Δήμαρχο Καλαμάτας: “Ποιος ψεύδεται;”
To Top