ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση των 135.000 ευρώ στη ΦΑΡΙΣ για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ. Πολιτισμού – Περιφέρειας – Δήμου για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εγκρίθηκε κατά την 4η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», που αφορά στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας.

Σκοπός της προγραμματικής συμβάσεως είναι η στήριξη της ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας και η διασφάλιση της λειτουργίας της, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό της έργο, ως ισχυρός φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με τη συνεργασία τους τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι σκοπός της σύμβασης είναι να αναδείξουν τον ρόλο της ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ως:

α. Βασικό φορέα πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης της Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουν την ανάγκη να συντηρηθεί και ενισχυθεί η απαιτούμενη υποδομή.

β. Παραγωγό και διοργανωτή θεατρικών παραστάσεων, καθώς και άλλων συναφών δράσεων (εκπαιδευτικών κ.α.) για πολλαπλά ακροατήρια (ενήλικες, παιδιά κ.λπ.), με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης ιδίως της τοπικής κοινωνίας στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται και η σύμπραξή τους με άλλους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, αλλά και πέραν αυτής, εντός κι εκτός Ελλάδας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 135.000 €. Οι πόροι χρηματοδότησης της λειτουργίας της ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας – ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας θα προέρχονται από:

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’ έτος το ποσό των 35.000 € (τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ),

2. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατ’ έτος το ποσό των 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ),

3. Το Δήμο Καλαμάτας, κατ’ έτος το ποσό των 70.000 € (εβδομήντα χιλιάδες ευρώ).

Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31/12/2022

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση των 135.000 ευρώ στη ΦΑΡΙΣ για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας
To Top