ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eγκρίθηκε η επισκευή των κτηρίων του Λιμεναρχείου Καλαμάτας κόστους 100.000 ευρώ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΤΘΜ465ΧΙ8-43Ν), με την οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση πενήντα έξι (56) έργων σε λιμάνια της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 4.800.000 ευρώ.

Αναλυτικά εδώ η απόφαση:limania

Τα εξής έργα που αφορούν στο λιμάνι Καλαμάτας:

Α. 2017ΣΕ18900056 10 35 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΔΛΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ (θα εκτελεσθεί) και

Β. 2016ΣΕ18900039 10 35 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Νο 7 ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με προϋπολογισμό 123.000 ευρώ (με αυτή τη χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί το συντελεσθέν έργο).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ

Επιπλέον, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και για το Λιμάνι της Πύλου που αφορά σε εξoπλισμό ISPS (Ιnternational ships and ports security), δηλαδή σύστημα ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

Λιμάνι που δεν θα διαθέτει σύστημα ασφαλείας (ISPS) πιστοποιημένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και σχέδιο ασφάλειας για τις παραπάνω κατηγορίες, δεν θα μπορεί να αποτελεί ασφαλή λιμένα διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου.

Όπως σημειώνεται, “η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αναγκών σε λιμενικά έργα για όλα τα λιμάνια της Χώρας και προσβλέποντας στη μέγιστη δυνατή κάλυψη αναγκών, προέβη σε λεπτομερή αξιολόγηση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα εν λόγω έργα. Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση λιμενικών έργων είναι η κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών και ταυτόχρονα η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών στους λιμένες της χώρας πανελλαδικά, η ενίσχυση κατά προτεραιότητα αλλά όχι κατ΄ αποκλειστικότητα .
Επίσης, λιμενικά έργα που στοχεύουν στην ασφαλή διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων και γενικά στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων, ιεραρχήθηκαν ως πρωτεύουσας αναγκαιότητας.

Οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι διαθέσιμοι πόροι αναντίστοιχοι με αυτές. Γι’ αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων βρίσκονται ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση επιπρόσθετων έργων που έχουν υποβληθεί”.

Eγκρίθηκε η επισκευή των κτηρίων του Λιμεναρχείου Καλαμάτας κόστους 100.000 ευρώ
To Top