ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για αντικατάσταση οικοσκευής από τις πλημμύρες του 2016 στην Καλαμάτα

Για την Καλαμάτα εγκρίθηκε το ποσό των 5.281 ευρώ, που εκκρεμούσαν, καθώς είχαν ήδη καταβληθεί για αντικατάσταση οικοσκευής, στις 20 Ιουλίου του 2017, 816.420 ευρώ σε 297 δικαιούχους (καθένας έλαβε το ποσό που του αντιστοιχούσε – μέγιστο ήταν τα 5.860 ευρώ).

Αναλυτικά:

Επιχορήγηση 570.000 ευρώ σε Δήμους της χώρας για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση έγκρισης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 570.347,13 ευρώ σε Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.

Το ποσό θα αποδοθεί στους Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η κατανομή της επιχορήγησης θα γίνει ως εξής:

Εγκρίθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για αντικατάσταση οικοσκευής από τις πλημμύρες του 2016 στην Καλαμάτα
To Top