Τουρισμός

Έγκριση λειτουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος στη Costa Navarino

To υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε τον Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος 2, με φορέα εκμετάλλευσης την Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. (ιδιοκτήτριας της Costa Navarino), στην περιοχή Ρωμανού της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας.
Ο Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (Condo Hotels) καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σχετικής υπουργικής απόφασης.
Είχε προηγηθεί αίτηση της «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.», προς την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, για την έγκριση του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος.
Πρόκειται για μια νέα μορφή καταλυμάτων που προβλέπει το πλαίσιο των επενδύσεων τουριστικής κατοικίας.

Έγκριση λειτουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος στη Costa Navarino
To Top