ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευχαριστίες προς το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΥΧΑΡΗΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

“Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο(ΕΝΕΕΓΥΛ) Καλαμάτας, ευχαριστεί θερμά το ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας, που μας μετέφεραν δωρεάν με τα μέσα τους στο 1ο ΕΠΑΛ, για να πραγματοποιήσουμε το εργαστήριο παραγωγής ελαίων και κηραλοιφών στο πλαίσιο εξωστρέφειας και συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολείων”.

Ευχαριστίες προς το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
To Top