Αθλητισμός

Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας: Προκηρύσσει διαγωνισμό για φωτοβολταϊκά στο γήπεδό της

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας (Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από Αυτοπαραγωγό (netmetering) στο γήπεδό της στην περιοχή Κορδία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00-15:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα γραφεία της Ένωσης (οδός Σπετσών & Δαμοφώντος 20 – τηλ. 27210-25954).

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 20kW. Οι σταθμοί αυτοί θα εγκατασταθούν στο γήπεδο της Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας στην περιοχή Κορδία και θα τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα τις εγκαταστάσεις του γηπέδου.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας (Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας) , που εδρεύει στην Καλαμάτα επί της οδού Σπετσών & Δαμοφώντος 20 (τηλ. 27210-25954) προκηρύσσει τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή του αναδόχου με αντικείμενο εργασιών την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από Αυτοπαραγωγό (netmetering) στο γήπεδα της Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας (περιοχή Κορδία) 20kW

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 12/01/2024 και ώρα 13:00-15:00 (λήξει επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα γραφεία της Ένωσης (οδός Σπετσών & Δαμοφώντος 20 – τηλ. 27210-25954) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες ( πλην της ημέρας του διαγωνισμού).

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, δηλαδή ποιος από τους προσφέροντες, οι οποίοι κατέθεσαν παραδεκτή προσφορά, συγκεντρώνει τα κριτήρια επιλογής ( π.χ. καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης) θα επιλεγεί από την Επιτροπή Έκτακτων Θεμάτων και Επιτροπή Προμηθειών της Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας.

Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί χωρίς άλλη δημοσίευση την Δευτέρα 15/01/2024, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος με τους ίδιους όρους.

Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας: Προκηρύσσει διαγωνισμό για φωτοβολταϊκά στο γήπεδό της
To Top