ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Δυτικής Μάνης: Οι δημαιρεσίες και οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Σε ιδιαίτερα συναινετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες για την εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Παράλληλα ο Δήμαρχος Δημήτρης Γιαννημάρας ανακοίνωσε και τους νέους Αντιδημάρχους.

Όσον αφορά το Προεδρείο, Πρόεδρος του νέου Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Χρήστος Κισκήρας, αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Κομπότης και Γραμματέας η Γεωργία Φαληδέα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ο δήμαρχος κ. Γιαννημάρας, μέλη: Βαβαρούτσος Γεώργιος, Λυμπερέας Χρήστος, Χρηστέας Δημήτριος, Γιαννακέας Σταύρος, Παναγιώτης Μπασάκος και Δημήτρης Σαξώνης.

Νέοι αντιδήμαρχοι Δυτικής Μάνης:

Βαβαρούτσος Γεώργιος (καθαριότητα,φωτισμός, θέματα Δ.Ε.Αβίας), Λυμπερέας Χρήστος (ύδρευση,παραλίες, καταστήματα, πολιτική προστασία), Χρηστέας Δημήτρης (τεχνικές υπηρεσίες, θέματα καθημερινότητας).

Δήμος Δυτικής Μάνης: Οι δημαιρεσίες και οι νέοι Αντιδήμαρχοι
To Top