ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δυτ.Μάνη: Δίμηνη απαγόρευση των οικοδομικών εργασιών λόγω τουρισμού

ΑΛΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΑΝΕ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΛΛΗ ΗΤΑΝ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΑΓΝΟΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ – ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΜΗΝΗ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 15:00 έως 07:30

H τροποποίηση της 126/2007 απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Λεύκτρου (λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας και της τουριστικής δραστηριότητας από οχλούσες δραστηριότητες οικοδοµικές εργασίες, σε περιοχές του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης, αποφασίστηκε στη Καρδαµύλη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 19η Απριλίου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα πρακτικά, την εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μπασάκος λέγοντας πως: “Η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου µας µε την υπα αριθ. 135/2022 κανονιστική απόφασή της εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο την τροποποίηση της 55/2007 απόφασης της για λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας και της τουριστικής δραστηριότητας από οχλούσες δραστηριότητες-οικοδοµικές εργασίες, σε περιοχές του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης.
Ένα εκ των σηµαντικότερων προβληµατισµών της Τοπικής Κοινωνίας του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης, αποτελεί το ζήτηµα της εκτέλεσης εργασιών, που προκαλούν έντονη όχληση, εν µέσω τουριστικής σαιζόν , ενοχλώντας περιοίκους, επιχειρηµατίες, επισκέπτες και µάλιστα ακόµη και εντός των παραλιακών οικισµών και πλέον τουριστικών προορισµών του ∆ήµου. Στο άρθρο 79 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) ορίζεται ότι οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες :α) Θέτουν κανόνες:Α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος , των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεµάτων από ρύπανση. Α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο”.
Στη συνέχεια της εισήγησής του πρότεινε στο Σώμα να μην εκτελούνται οικοδομικές εργασίες σε ένα μεγάλο μέρος του Δήμου και κυρίως της τουριστικής ζώνης “απαγορεύοντας οποιαδήποτε οικοδοµική δραστηριότητα από 1/6 έως 1/9 κάθε χρόνο εντός των οικισµών των Κοινοτήτων: Καρδαµύλης, Προαστίου(Ν. Προάστιο), Αγ. Νικολάου, Αγ. ∆ηµητρίου, Νεοχωρίου (Στούπα-Λεύκτρο), Τραχήλα της ∆ηµοτικής Ενότητας Λεύκτρου και εντός των οικισµών Κιτριών, Ακρογιαλίου, Αβίας της ∆ηµοτικής Ενότητας Αβίας µε εξαίρεση τα δηµόσια και δηµοτικά έργα και τις εργασίες που δεν είναι οχλούσες δραστηριότητες 2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε οικοδοµική δραστηριότητα από 1/6 έως 1/9 κάθε χρόνο, κατά τις ώρες 15:00 έως 07:30 στις εκτός σχεδίου περιοχές των Κοινοτήτων Καρδαµύλης ,Προαστίου (Ν. Προαστιο), Αγ. Νικολάου , Αγ. ∆ηµητρίου, Νεοχωρίου (Στούπα-Λεύκτρο), Τραχήλα της ∆ηµοτικής Ενότητας Λεύκτρου και εντός των οικισµών Κιτριών, Ακρογιαλίου , Αβίας της ∆ηµοτικής Ενότητας Αβίας, µε εξαίρεση τα δηµόσια και δηµοτικά έργα και τις εργασίες που δεν είναι οχλούσες δραστηριότητες.
3. Τα ανωτέρω απαγορευτικά µέτρα να ισχύουν από το έτος 2023.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο Σταύρος Γιαννακέας, που είναι άνθρωπος του Τουρισμού στην περιοχή, πρότεινε “να γίνουν από τρείς µήνες, που ήταν 4 µήνες και όχι 2 διότι υπάρχει µεγάλη κίνηση του τουρισµού το Φθινόπωρο, και παρακαλώ να µπει σε ψηφοφορία”. Από τον πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης Δημήτρης Γιαννημάρας αντέτεινε: “εγώ προτείνω να µειώσουµε τον χρόνο από τρεις µήνες να γίνουν δύο διότι το Φθινόπωρο δεν έχουµε τόσο τουρισµό“, προφανώς προς έκπληξη όλων και κυρίως του Εισηγητή που νωρίτερα είχε αναφέρει πως μέχρι και τον Νοέμβριο η Μάνη δέχεται τουρίστες!
Τελικά το θέμα τέθηκε σε διπλή ψηφοφορία με την πρόταση του Γιαννακέα να παίρνει 3 θετικές και 16 αρνητικές ψήφους και λίγο αργότερα η πρόταση της πλειοψηφίας να λαμβάνει έγκριση για δίμηνη παύση των οικοδομικών εργασιών από 1/7 έως 31/8 κάθε χρόνο.

Η εν λόγω απόφαση είναι ενδεικτική του κλίματος της άγονης κι ατελέσφορης “πολυφωνίας” που επικρατεί στο Δήμο Δυτικής Μάνης, που είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρχει συνεννόηση και για τα απλά θέματα καθημερινότητας και κυρίως για αυτά που ευνοούν, ενισχύουν και υποστηρίζουν τον Τουρισμό που φέρνει πλούτο στη Μάνη! Θέματα που θα έπρεπε να έχουν την εισήγηση των επιχειρηματιών του Τουρισμού και των θεσμικών οργάνων τους, αλλά και του τεχνικού κόσμου της περιοχής, που θα ενημέρωναν για τα θετικά κι αρνητικά μιας τέτοιας εισήγησης – απόφασης. Να γίνεται δηλαδή σοβαρή, αιτιολογημένη, διαλογική συζήτηση, κι όχι συζήτηση του δεκαλέπτου με ατάκες.

Τελικά επικαιροποιήθηκε η προγενέστερη απόφαση που θα ισχύει από φέτος. 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑΔυτ.Μάνη: Δίμηνη απαγόρευση των οικοδομικών εργασιών λόγω τουρισμού
To Top