ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο προσλήψεις χειριστών απαιτούνται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας

TI ANΑΦΕΡΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Tην ανάγκη για την πρόσληψη δύο χειριστών, ενός για μηχανήματα έργων και ενός για γεωργικό ελκυστήρα διαπιστώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο, οι προσλήψεις αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου, καθαρισμού ρεμάτων και καθαρισμού φυτικής γης.

Δύο προσλήψεις χειριστών απαιτούνται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας
To Top