Το δικό μου Σχολείο

Δράσεις στα ΚΔΑΠ Καλαμάτας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Το Εργαστήρι Περιβάλλοντος και Επιστημών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της ΚΕ ΦΑΡΙΣ διοργάνωσε δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών με θέμα «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας – Ποδήλατο», κατόπιν της πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα του γραφείου Τουρισμού το Δήμου Καλαμάτας με θέμα «Γνωρίζω, δημιουργώ, διασκεδάζω με θέμα το ποδήλατο».

Οι δράσεις αυτές αφορούσαν:

– Επισκέψεις στα ΚΔΑΠ επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ποδηλάτου και εκπροσώπων ποδηλατικών συλλόγων.

– Ενημέρωση των ωφελουμένων για την ιστορία του ποδηλάτου, τα οφέλη που προκύπτουν με τη χρήση του ως εναλλακτική του αυτοκινήτου για την υγεία μας και το περιβάλλον.

Ζωγραφική με θέμα «Το ποδήλατο του μέλλοντος».

Σκοπός της δράσης ήταν η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η εκπαίδευση των ωφελουμένων μας σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν με τη χρήση του ποδηλάτου ως εναλλακτική του αυτοκινήτου για την υγεία μας και το περιβάλλον.

Στόχοι της δράσης είναι η από μικρή ηλικία εκπαίδευση των παιδιών και η ενεργοποίησή τους σε δράσεις που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, την Οικολογία και την Περιβαλλοντική Ευαισθησία.

Δράσεις στα ΚΔΑΠ Καλαμάτας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας
To Top