ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΟΚΛΗΣ: Την Δευτέρα αναλαμβάνει το νέο ΔΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΒΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ

Η νέα διοίκηση της δημοτικής εταιρίας ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ θα αναλάβει κι επίσημα τα ηνία της την Δευτέρα 21/10 όταν και θα πραγματοποιηθεί η παράδοση του χαρτοφυλακίου από τον απερχόμενο Πρόεδρό και νυν Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Φάβα στον νέο Πρόεδρο Αναστάση Σκοπετέα, μετά τον ορισμό του από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

H πρόσκληση της ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ
Παρακαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δ.Σ. που ευρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Διοικήσεως στο ΒΙΟ.ΠΑ., Νέα είσοδος, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου του έτους 2019 και ώρα 13.30΄, όπου μετά την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης θα γίνει συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.
Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. και αποδοχή ορισμού Προέδρου και Αντιπροέδρου από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.
Παροχή εξουσιοδοτήσεων οικονομικής διαχείρισης και εκπροσώπησης.
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπών και ορισμός μελών Α΄ βάθμιου και Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικών δημοσίων δημοπρασιών: α) για την εκμίσθωση του Νο4 καταστήματος του Δ.Ε.Κ. και β) Γ22 – ΒΙΟ.ΠΑ.
Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την υγρομόνωση τμήματος της οροφής του κτιρίου Διοικήσεως του ΒΙΟ.ΠΑ.
Έγκριση σύμβασης εργασίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.53/19 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
Ότι προταθεί.
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσέλθετε λόγω κωλύματος ή απουσίας σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε έγκαιρα τον αναπληρωτή σας ή τη γραμματέα του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. κ. Λίνα Μπρεζεράκου (μία ημέρα πριν) στα τηλέφωνα (27210) 81710, και 94059.

ΔΙΟΚΛΗΣ: Την Δευτέρα αναλαμβάνει το νέο ΔΣ
To Top