Επιχειρείν

Διοκλής: Σε δημοπρασία κατάστημα 50 τμ στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.) - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών ενός ισογείου καταστήματος με τα στοιχεία Νο 7 που βρίσκεται στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο Καλαμάτας (περιοχή Αγίας Τριάδος), επιφάνειας 50,00 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Τρίτη 23 Απριλίου 2024,και ώρα 09:00   στο Κτίριο Διοικήσεως του ΒΙΟΠΑ Καλαμάτας, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να παρακαταθέσει στο ταμείο της Εταιρείας ποσό Διακοσίων Πενήντα Εννέα Ευρώ και Ενενήντα Λεπτών (259,90 €).

Πληροφορίες και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 27210-94059 /81710.

Καλαμάτα 15.04.2024

Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

Δημοφιλέστερα

To Top