ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΟΚΛΗΣ: Δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ A19

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών ενός ισογείου καταστήματος με τα στοιχεία A19 που βρίσκεται στην A’ πτέρυγα του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας και έχει εμβαδόν 121,50 τ.μ., ιδιοκτησίας της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.»
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 25 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στην έδρα της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, Κτίριο Διοικήσεως, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή παρακατάθεση ποσού Τετρακοσίων Δώδεκα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών (€412,80) καθώς επίσης και αξιόχρεο εγγυητή.
Πληροφορίες και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 27210-94059 /81710.

Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΒΙΟΠΑ Α19 Αναλυτική Διακήρυξη 11ος 2020

ΔΙΟΚΛΗΣ: Δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου
To Top