ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΟΚΛΗΣ: Αιτήσεις μέχρι 13 Μαρτίου για τα Πασχαλινά σπιτάκια στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ ανακοίνωσε σήμερα τα δικαιολογητικά που απατούνται για την εκμίσωθση από τους χειροτέχνες, των οικίσκων στην Πλατεία για το Πάσχα.
Σε αυτή αναφέρεται: “Oι χειροτέχνες που ενδιαφέρονται να μισθώσουν οικίσκο (σπιτάκι) κατά την περίοδο του Πάσχα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. (ΒΙΟ.ΠΑ. Νέα Είσοδος) έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 12.00.
Η διαδικασία για την απόδοση των οικίσκων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας στις 13.00 την ίδια ημέρα (Παρασκευή 13.03.2020).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
Αίτηση
Άδεια χειροτέχνη σε ισχύ
Πιστοποιητικό εντοπιότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Εκκαθαριστικό οικογενειακού εισοδήματος έτους 2019
Δημοτική Ενημερότητα

Καλαμάτα 03.03.2020
Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ

ΔΙΟΚΛΗΣ: Αιτήσεις μέχρι 13 Μαρτίου για τα Πασχαλινά σπιτάκια στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας
To Top