Το δικό μου Σχολείο

Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου: Ένα “σάπιο” επικίνδυνο κουφάρι

6 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

 

Με πολλά προβλήματα θα υποδεχτεί τους μαθητές και τις μαθήτριες το Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου, κάποια εξ αυτών χρήζουν της άμεσης παρέμβασης του Δήμου Μεσσήνης αφού ο κίνδυνος για τα παιδιά και τους διδάσκοντες είναι υπαρκτός.

Το σχολείο κυριολεκτικά βρίσκεται σε κακά χάλια, με τον χρόνο αλλά και τις κακοτεχνίες να έχουν αφήσει ορατά σημάδια στα τσιμέντα και στις εγκαταστάσεις γενικότερα.

Η προσπάθεια να “σουλουπωθεί” το προβληματικό Σχολείο είχε ξεκινήσει από το 2013 με τον Δήμαρχο Στάθη Αναστασόπουλο να αναθέτει στην τεχνική υπηρεσία του Δή­μου Μεσ­σή­νης την εκ­πό­νη­ση με­λέ­της ε­κτε­τα­μέ­νων συν­τη­ρή­σε­ων και α­να­κα­τα­σκευ­ών προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 270.000 ευρώ.
Υ­πε­βλή­θη στον τότε Ο.Σ.Κ. (Ορ­γα­νι­σμό Σχο­λι­κών Κτη­ρί­ων) για χρη­μα­το­δό­τη­ση η ο­ποί­α και έ­γι­νε, δη­μο­πρα­τή­θη­κε, α­ναδείχτηκε α­νά­δο­χος, ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε ο προ­συμ­βα­τι­κός έ­λεγ­χος και υπογράφτηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία, όμως η υ­λο­ποί­η­ση των ερ­γα­σι­ών ουδέποτε έγινε γιατί δεν εκδόθηκε οικοδομική άδεια!

Η μελέτη τότε προέβλεπε κα­θαί­ρε­ση και ε­πα­να­κα­τα­σκευ­ή των ε­πι­χρι­σμά­των, συ­νο­λι­κή μό­νω­ση σε ό­λη την ε­πι­φά­νεια της πλα­κο­σκε­πούς ο­ρο­φής, α­να­κα­τα­σκευ­ή ό­λων των ερ­μα­ρί­ων και το­πο­θέ­τη­ση νέ­ων πα­ρα­θύ­ρων, ε­λαι­ο­χρω­μα­τι­σμοί σε ό­λο το κτή­ριο, συν­τή­ρη­ση-βελ­τί­ω­ση των του­α­λε­τών κα­θώς και άλ­λες ερ­γα­σί­ες.

 

 

 

Όλα αυτά στα χαρτιά. Γιατί η πραγματικότητα δείχνει ένα “σάπιο κουφάρι”.

Πριν δυο χρόνια είχε εκδοθεί με ενέργειες του σημερινού Αντιδημάρχου Νίκου Ξαρχάκου, σωστά μεν αλλά ανεπαρκώς, μια άδεια μικρής κλίμακας για να γίνουν κάποια άμεσα έργα συντήρησης, αφού είναι πασιφανές το πρόβλημα.

“Κινδυνεύουν τα παιδιά μας”

Οι καταγγελίες των γονέων πολλές και δίκαιες. Ποιος θα αφήσει το παιδί του σε ένα τέτοιο σχολείο, να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή;
Βάζει νερά και πλημμυρίζει – μας είπαν – ενώ πέφτουν σοφάδες ανα διαστήματα.
Οι φωτογραφίες σήμερα δείχνουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα με την Δημοτική Αρχή του Γιώργου Τσώνη να έχει μπροστά της μόλις μια εβδομάδα να προβεί σε άρση της επικινδυνότητας, σε ένα σχολείο που αποτελεί ντροπή για τα εκπαιδευτικά δεδομένα της χώρας μας…
Ο Δήμαρχος Μεσσήνης έχει επισκεφτεί αρκετές φορές το Σχολείο και μάλιστα έχει εκφράσει την ανησυχία του για την κατάσταση του συγκεκριμένου σχολείου.

Ενδεικτικό είναι ότι σε όλα τα έγγραφα γίνεται λόγος για “άρση επικινδυνότητας”….
Δυστυχώς, δεν μπορεί να ενταχθεί στο πακέτο των 10.500.000 ευρώ για έργα ΣΔΙΤ που υπέβαλλε ο Δήμος προς τον Αλέξη Χαρίτση για χρηματοδότηση με ΣΔΙΤ, αφού δεν πρόκειται για νέο έργο, ενώ εντάχθηκε η κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πεταλίδι, σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Μεσσήνης, 250m2, με εκτιμώμενο κόστος με εξοπλισμό: 550.000€.

Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου: Ένα “σάπιο” επικίνδυνο κουφάρι
To Top