ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοτική Σχολή Χορού: Το α’ εξάμηνο του 2019 η δημοπράτηση για την κατασκευή της στο Μέγαρο Χορού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 θα γίνει η δημοπράτηση κατασκευής της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας, προκειμένου αυτή να μεταστεγαστεί από το Ζουμπούλειο Μέγαρο που βρίσκεται σήμερα, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Αυτά δήλωσε ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, αναφερόμενος στη μετεγκατάσταση της Δημοτικής Σχολής. Όπως είπε, “ο φυσικός χώρος της Σχολής είναι το Μέγαρο”, ολοκληρώθηκε η μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα χρήματα [400.000 ευρώ] έχουν εξασφαλιστεί, οπότε το πρώτο εξάμηνο του 2019 θα γίνει η δημοπράτηση για την κατασκευή της.
Το Ζουμπούλειο ανακατασκευασμένο και αυτό θα παραχωρηθεί στον “Δημόκριτο”.

To Top