ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοτική Αρχή Καλαμάτας: “Οικονομικά ισχυρός ο Δήμος”

Πολύ σημαντικό χρηματικό υπόλοιπο διέθετε ο Δήμος Καλαμάτας με την εκπνοή του έτους 2017. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο Καλαμάτας, το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2017 ανήλθε σε 14.433.529,09 ευρώ, δεδομένου ότι τα έσοδα ήταν 54.340.324,29 ευρώ και τα έξοδα ανήλθαν σε 39.906.795,20 ευρώ κατά την προηγούμενη χρονιά.
Όπως σχολιάζει η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας, “το γεγονός αυτό μαρτυρεί την οικονομική υγεία του Δήμου, παρά τη δυσμενή κατάσταση της χώρας.

Ο Δήμος Καλαμάτας, με συνετή και διάφανη διαχείριση, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μικρών και μεγάλων έργων, που αλλάζουν την όψη της Καλαμάτας και της περιοχής της και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Επίσης, είναι φερέγγυος έναντι εργολάβων και προμηθευτών, τονώνοντας την αγορά”.

Δημοτική Αρχή Καλαμάτας: “Οικονομικά ισχυρός ο Δήμος”
To Top