ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημόσιες Τουαλέτες σε 3 κεντρικά σημεία της Καλαμάτας

3 ΝΕΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης για την κατασκευή τριών WC σε κοινόχρηστους χώρους στο κέντρο της Καλαμάτας. Η εταιρεία Π. Σκριβάνος – Π. Γρουσουζάκος ΟΕ, προσέφερε έκπτωση 35% επί προϋπολογισμού 28.000,01 με το ΦΠΑ.Ο προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε απο την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους».

Πρόκειται για την κατασκευή δημόσιων WC ανατολικά και στο μέσον του κτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου, στο Δημοτικό Πάρκινγκ πλησίον της διασταυρώσεως Ιατροπούλου και Νέδοντος και σε σημείο πλησίον της συμβολής Νέδοντος και γέφυρας προς οδό Λαιΐκων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις τρεις δημόσιες τουαλέτες ανέρχεται στα 28.000 ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από τους δημοτικούς πόρους.
Θα ανεγερθούν μόνιμες κατασκευές, ανεξάρτητα κτίσματα από σκυρόδεμα, διαστάσεων 2,40 μ. x 5,60 μ. και ύψους 3 μέτρων.

Γιατί επιλέχτηκαν τα παραπάνω σημεία

Όπως αναλυτικά προκύπτει απο τα πρακτικά της Επιτροπής Ποιότητας ζωής (29-2-2016 απόφαση 18/2016) τα σημεία επιλέχτηκαν ως εξής:
Θέση 1.Ανατολικά και στο µέσον του κτιρίου του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.Η επιλογή της θέσης αυτής, εξυπηρετεί κυρίως το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης (∆ικαστήρια, κεντρική πλατεία, οδός Αριστοµένους)
Θέση 2.Στο χώρο στάθµευσης που έχει διαµορφωθεί πάνω στην καλυµµένη κοίτη του ποταµού Νέδοντα (στο νοτιοανατολικό άκρο του, έναντι της διασταύρωσης της δηµοτικής οδού Ιατροπούλου µε την δηµοτική οδό Νέδοντος).
Η θέση αυτή εξυπηρετεί κυρίως τους γύρω υφιστάµενους χώρους στάθµευσης αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
Θέση 3.Στον υφιστάµενο ελεύθερο χώρο δυτικά της συµβολής της οδού Νέδοντα και γέφυρας Λεικων – παράλληλα µε την ανατολική κοίτη του ποταµού Νέδοντα. Η θέση αυτή εξυπηρετεί το ιστορικό κέντρο της πόλης αλλά και τους αυτοκινητιστές – µεταφορείς που σταθµεύουν εκεί.

Σε κάθε κτίσμα θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί χώροι, ο πρώτος για την τουαλέτα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ο δεύτερος για πλύσιμο χεριών και για τις χωριστές τουαλέτες γυναικών-ανδρών

Πως θα είναι οι Δημόσιες Τουαλέτες
Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, επιλέχτηκε η ανέγερση µόνιµων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε φέροντες τοίχους από τούβλα για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της κατασκευή τους στο χρόνο καθώς και η ευκολία συντήρηση τους.
Η επιλογή προκατασκευασµένων ειδικών κτισµάτων για
χρήση WC/ WC ΑΜΕΑ απορρίφτηκε ως επιλογή καθώς δεν διασφαλιζόταν η συντήρηση τους.

Σε κάθε κτίσµα κατασκευάζονται δύο ξεχωριστοί χώροι, ένας για τουαλέτα ΑΜΕΑ (Η τουαλέτα ΑΜΕΑ θα κατασκευαστεί βάση των σχετικών προδιαγραφών καταλληλότητας, πλήρως εξοπλισµένη µε τα απαραίτητα είδη υγιεινής και ειδικά τεµάχια) και ένας χώρος που θα αποτελείται από τον ηµιυπαιθριο προθάλαµο για την πλύση των χεριών, τον χώρο τουαλέτας Ανδρών και τον χώρο τουαλέτας Γυναικών.
Η απλή τους µορφή, οι επιχρισµένες καιχρωµατισµένες (µε χρώµα ανοικτό γκρι και γαλάζιο) εξωτερικές επιφάνειες τους ,ο κεκλιµένος τοίχος από πωρόλιθους στην όψη τους (διακοσµητικό στοιχείο αλλά και στοιχείο διαχωρισµού WC/ WC ΑΜΕΑ) σε συνδυασµό µε τα εµφανή σκυροδέµατα της στέγης (µε κεκλιµένο στηθαίο)
και την κάλυψη της µε βότσαλο τα επισηµαίνουν σαν στοιχεία της πόλης χωρίς να διαταράσσουν την εικόνα της.
Γενικά τα στοιχεία βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές είναι:
• Οι ανάγκες της πόλης και ειδικότερα η βελτίωση παροχών υγιεινής
• Η ευκολία συντήρησης των χώρων
• Η ανάγκη δηµιουργία W.C. ΑΜΕΑ
Οι προτεινόµενες εγκαταστάσεις και οι τεχνικές επιλογές έγιναν µε γνώµονα:
• Την υγιεινή, ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πόλης.
• Την µεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε χαµηλό κατά το δυνατό αρχικό κόστος και µε µικρή δαπάνη συντήρησης, εξασφαλισµένης πάντοτε άρτιας τεχνικής λύσης και αξιόπιστης λειτουργίας.

Υλικά κατασκευής
Πρόκειται για ανεξάρτητα κτίσµατα διαστάσεων 2,40µ Χ 5,60µ και ύψους 3,00µ. Τα κτίσµατα κατασκευάζονται σε κατάλληλα διαµορφωµένες βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε φέρουσα τοιχοποιία από τούβλα και στέγαση από πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι πόρτες (µε µεντεσέδες βαρέως τύπου), οι κάσες (ενισχυµένης διατοµής) και οι περσίδες αερισµού τους θα είναι κατασκευασµένες από γαλβανιζε λαµαρίνα.
Για την ασφάλεια χρήσης των χώρων οι τουαλέτες ανδρών/γυναικών/AMEA εσωτερικά θα κλειδώνουν µε διακόπτη και θα ξεκλειδώνουν από έξω µε κλειδί ανάγκης. Πρόσθετη ασφάλεια µπορεί να παρέχεται στον
χώρο µε την τοποθέτηση µεταλλικού ρολού στον προθάλαµο των WC ανδρών/γυναικών.

Ο φωτισµός των χώρων θα εξασφαλιστεί µε ανεξάρτητη παροχή από τα υφιστάµενα πιλλαρ του δικτύου παροχής δηµοτικού ηλεκτρικού ρεύµατος.
Παράλληλα ο φωτισµός των χώρων µε χρήση λαµπτήρων Led παρέχει την δυνατότητα οικονοµίας στο κόστος λειτουργίας.

Για την αποχέτευση τους, το αποχετευτικό τους δίκτυο, µέσω φρεατίου, θα συνδεθεί µε ελάχιστη δυσκολία µε το υφιστάµενο δηµοτικό δίκτυο αποχέτευσης. Παράλληλα η παροχή νερού θα εξασφαλιστεί µέσω της σύνδεση τους µε το υφιστάµενο δηµοτικό δίκτυο.
Οι θέσεις χωροθέτησης τους έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη διαθέσιµων ∆ικτύων Κοινής Ωφελείας σε µικρές αποστάσεις και η σύνδεση τους και κατ΄ επέκταση η λειτουργία τους να απαιτεί το ελάχιστο κόστος.

Έτοιμες μέσα σε 3 μήνες

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ πάντως, καθώς οι κοινόχρηστες τουαλέτες είναι εκ των ων ουκ άνευ για την πόλη της Καλαμάτας, με το πλήθος των επισκεπτών αλλά και των μόνιμων κατοίκων που καθημερινά έρχονται στο κέντρο της για τις δουλειές τους, και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε δημόσια τουαλέτα πουθενά, με αποτέλεσμα στην καλύτερη περίπτωση να αναγκάζονται να πηγαίνουν σε καφετέριες, και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και στη χειρότερη να καταφεύγουν σε παρακείμενους θάμνους, γωνίες και όπου αλλού μπορεί να φανταστεί κανείς…

Οι Δημόσιες Τουαλέτες στην Πλατεία Μαυρομιχάλη

Να υπενθυμίσουμε, ότι πριν δύο χρόνια, τον Ιούνιο το 2015 ο Δήμος ανακατασκεύασε μετά απο χρόνια εγκατάλειψης και αχρησίας-τις Δημόσιες Τουαλέτες στην Πλατεία Μαυρομιχάλη μετά απο τη διενέργεια επισκευών ύψους 4.059 ευρώ (είδη υγιεινής, πλακάκια και δίκτυα υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτρολογικά).
Η λειτουργία τους ανατέθηκε σε εταιρεία, η οποία έχει την ευθύνη για τον καθαρισμό τους 2 φορές την ημέρα, καθώς και για το άνοιγμα και κλείσιμο, πρωί και βράδυ.

Δημόσιες Τουαλέτες σε 3 κεντρικά σημεία της Καλαμάτας
To Top