ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τα 800€

Eκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Οικονομικών και Εργασίας) για τα *μέτρα στήριξης εργαζομένων, επιχειρήσεων και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα.

Οι επιχειρηματίες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ και των οποίων είτε έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, είτε με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018.

Παράλληλα περιγράφονται οι όροι και ο τρόπος ένταξης τω εργαζομένων στα μέτρα στήριξης όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που πολήττονται από τιν κορονοϊού COVID-19 (*για τα 800 ευρώ κλπ*):

Παρατίθεται το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης:

Από https://www.libre.gr/
Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τα 800€
To Top