ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Πρόεδρος στο νέο Συμβούλιο η Πιπίνα Κουμάντου

Σε σώμα συγκροτήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, που ορίστηκε με την με αριθμό 51665/Γ4/06-05-2020 (ΦΕΚ 362 τ. ΥΟΔΔ/13-05-2020) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τους:
1. Κουμάντου Παναγιώτα, δικηγόρο, ως Πρόεδρο,
με αναπληρώτρια την Γρουσουζάκου Σταυρούλα, εκπαιδευτικό, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Βέργας
2. Ζαχαριά Νικόλαο, καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Αντιπρόεδρο,
με αναπληρωτή τον Παντελόπουλο Γεώργιο, ιατρό
3. Παυλάκου Αντωνία, φιλόλογο και Πρόεδρο της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτρια την Ανδρινοπούλου Δήμητρα, φιλόλογο
4. Διονυσόπουλο Αναστάσιο, Δημόσιο Υπάλληλο, Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτρια την Παντελάκη Παρασκευή, εκπαιδευτικό
5. Ρουσσοπούλου Ανδριανή, ψυχολόγο, Πρόεδρο του Ιδρύματος «Ευσταθία Ι. Κωστοπούλου» ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτρια την Βασιλοπούλου Φωτεινή, εκπαιδευτικό.

Η θητεία του νέου Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας εκφράζει τις ευχαριστίες της στα αποχωρήσαντα μέλη για την προσφορά τους και εύχεται μια ευδόκιμη θητεία στα νέα μέλη, με στόχο πάντα την προαγωγή της φιλαναγνωσίας και του πολιτισμού στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Πρόεδρος στο νέο Συμβούλιο η Πιπίνα Κουμάντου
To Top