ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Πύλου-Νέστορος: Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι-Αντιδήμαρχος ο Κανάκης

Ανοίγματα και διεύρυνση συνεργασιών από Καρβέλα

Ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Παναγιώτη Καρβέλα οι νεοι αντιδημαρχοι. Την εκπληξη έκανε ο ορισμός ως άμισθου αντιδημάρχου του επικεφαλής της παράταξης "Κοινωνία σε Κίνηση", Ηλία Κανάκη, που δείχνει και τις συγκλίσεις που έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεννόησης για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και της αναγνώρισης και  αποδοχής που έχει το έργο Καρβέλα, με την προσπάθεια αυτή να βρίσκει συμπαραστάτες.

Η δήλωση του Δημάρχου στο Messinialive

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κανάκης προέρχεται από το χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις  έκανε λόγο για "φρέσκο αέρα αλλαγής"  που θα φέρει η συνεργασία του με τη δημοτική αρχή με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και το συμφέρον του Δήμου. Αναλυτικά η απόφαση Καρβέλα που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πύλου –
Νέστορος, με θητεία από 21-09-2022 μέχρι 31-12-2023 εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, και τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

1. Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας τον κ. Σιψά Δημήτριο του Γεωργίου
(έμμισθος) και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των:
α) καθ΄ ύλην
 Γραφείου Τουρισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Γραφείου Παιδείας και δια βίου Μάθησης
 Γραφείου Πολιτισμού και Νέας Γενιάς
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο
Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα

2. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τον κ. Αγγελόπουλο Διονύσιο
του Νικολάου (έμμισθος) και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:
 του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης – Αποκομιδή των απορριμμάτων και
των ανακυκλώσιμων υλικών – Καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση
τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων, καθαριότητα και ευπρεπισμό των
κοιμητηρίων).
3. Αντιδήμαρχο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας τον κ. Γαϊτάνη
Δημήτριο του Βασιλείου (έμμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
 του Γραφείου Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο
Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα

4. Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών τον κ. Καραβίδα Μιχαήλ του Γεωργίου
(έμμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
 του Γραφείου Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Μεταφορών
 του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
 του Γραφείου Περιβάλλοντος
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο
Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα

5. Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου τον κ. Χρονόπουλο
Αναστάσιο του Ανδρέα (έμμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
 του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου
 του Γραφείου Εποπτείας Συνεργείων
 τη συντήρηση δημοτικών και αγροτικών οδών
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο
Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα

6. Αντιδήμαρχο Απασχόλησης τον κ. Μιχαήλ Παναγιώτη του Κωνσταντίνου
(άμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
 του Γραφείου Απασχόλησης
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο
Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα

7. Αντιδήμαρχο τον κ. Κανάκη Ηλία του Αθανασίου (άμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει την Επιχειρηματικότητα, την προώθηση
προϊόντων αγροτικής παραγωγής και καινοτόμων δράσεων γης για την παραγωγική
δραστηριότητα, συντήρησης, βελτίωσης υποδομών αγροτικής παραγωγής και του Γραφείου
Αγροτικής – Ζωικής παραγωγής Αλιείας
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη
δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο
Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα

Β.Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ.Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό
του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση
των καθηκόντων του.
Δ.Η παρούσα να δημοσιευθεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει
ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου Πύλου – Νέστορος και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Παναγιώτης Θ. Καρβέλας

To Top